Template
Template Template
Template Neděle, 10 prosinec 2023 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Slovník pojmů

 

A

Absorbce – vstřebávání (např.léčiv), pohlcení (záření, světla).
Acida – látky zvyšující kyselost žaludeční šťávy
Acidita – označuje míru kyselost žaludeční šťávy
Acidum – latinsky kyselina
Acidum folicum – latinsky kyselina listová
Acidum acetylosalicylicum – latinsky kyselina acetylosalicylová
Aciklovir – účinná léčivá látka, používající se na léčbu viru herpes simplex. Látka má schopnost působit místně (forma masti), nebo celkově (forma tablet)
ACTH – adenokortikotropní hormon (hormon kůry nadledvin)
Adsorbce – vázat na povrch něco, něčeho
Adstringencia – svíravé, stahující látky
Adstringentní – svíravý, stahující
Afekce – zasažení chorobou, chorobné postižení, chorobný stav
Agar – látky vytvářející gel, získává se z mořských řas
Akutní – prudký, rychle probíhající, naléhavý
Alergie – přecitlivělost organismu na určité látky (alergeny). Jako alergen může působit např. pyl, srst, peří, prach.
Alkalický – zásaditý
Alkaloidy – jde o látky rostlinného původu, mohou způsobit i otravu ve vyšších dávkách ( opium, skopolamin, atropin, ajmalin)
Analgetika – jde o léky proti bolesti. Můžeme je rozdělit na 2 velké skupiny: analgetika-anodyna (opiátová), analgetika-antipyretika
Anemický – chudokrevný
Anemie - chudokrevnost
Anestetika - znecitlivující látky
Anestezie – znecitlivění, ztráta vnímání bolesti
Angina pectoris – onemocnění srdce, chorobný soubor příznaků charakteristický bolestí za hrudní kostí a srdeční oblasti, je provázený úzkostí.
Antacida – látky snižující kyselost žaludeční šťávy
Antiflogistika – protizánětlivé látky
Antiseptika – látky, které mají dezinfekční účinek. Brání vývoji a množení mikrobů.
Arterie – tepna
Artritida – zánět kloubu
Artróza – nezánětlivé onemocnění kloubů


B

Bakterie – jednobuněčný organismus, kromě DNA obsahuje i organely, které jí umožňují život a množení
Baktericidní – baktericidní účinek-ničí (zabíjí) bakterie
Bakteriostatický – bakteriostatický činek-tlumí růst bakterií
Banální – nevýznamný
Barbituráty – látky působící proti nespavosti, slouží i ke zklidnění, jsou součástí léků proti bolesti. Vedou k lékové závislosti.
Benigní – nezhoubný
Beri-beri – onemocnění, ke kterému dochází avitaminóze, tedy nedostatku vitaminu B1-thiaminu
Bilirubin – žlučové barvivo
Biotin – vitamin H
Bronchiální – průduškový
Bronchitida – zánět průdušek
Bronchodilatace – rozšíření průdušek
Bronchodilatancia – léky rozšiřující bronchy
Bronchokonstrikce – zúžení průdušek
Bronchus – latinsky průduška


C

Celulóza – buničina, jde o látku tvořící stěnu rostlinných buněk
Cirhóza – jaterní onemocnění, dochází při ní ke zmnožení vaziva na úkor vlastní tkáně. Projeví se jako ztvrdnutí jater.
Cornea – latinsky rohovka
Cortex – latinsky kůra
Cutis – latinsky kůže
Cyanóza – vzniká nedostatkem kyslíku v krvi a projeví se namodralým zabarvením kůže a sliznic
Cystein – neesenciální aminokyselina (v molekule obsahuje síru)
Cytoplasma – základní hmota buněk, uvnitř které jsou uloženy jednotlivé buněčné organely


D

Defekace – vyprazdňování stolice
Defekt – nedostatek, chybění, vada, ztráta, porucha
Deficit – chybění
Dehydratace – ztráta vody v organismu, nebo její nedostatek
Dekongesce – odstranění zduření nebo překrvení nosní sliznice
Dekubitus – proleženina. Jde o odumření tkáně v důsledku déletrvajícího tlaku, způsobujícího poruchu prokrvení daného místa.
Demineralizace – ztráta minerálních látek z kostí a zubů
Dentin – zubovina. Jde o tvrdou tkáň tvořící základ zubu
Depigmentace – je to nedostatek, nebo ztráta melaninu (kožního pigmentu). Jako následek je pak bělavé zabarvení kůže. Depigmentace může být získaná, nebo vrozená.
Derivancia – látky užívající se místně k zvýšenému prokrvení a urychlující průběh zánětu, zrychlují vstřebávání otoku.. Jako derivancia působí např.mentol nebo kafr.
Derivát
– látka chemicky odvozená od látky základní
Dermální – kožní
Dermatitida – zánětlivé onemocnění kůže
Dermatologie – kožní lékařství
Dermatologika – léky užívající se v kožním lékařství
Dermatovenerologie – lékařský obor, který se zabývá kožními a pohlavními chorobami
Detekce – zjištění, odhalení
Detoxikace – jde o proces, kterým se tělo zbavuje škodlivých a jedovatých látek. Hlavním místem detoxikace v lidském těle jsou játra.
Dezinfekce – postup ničící všechny choroboplodné zárodky
Dezincekce – vyhubení (odstranění) hmyzu
DHA – mastná kyselina, omega 3, je součástí rybího tuku. Zkratka pochází z názvu dokosahexaenová  kyselina
Diabetes mellitus – cukrovka. Jde o onemocnění způsobené nedostatkem inzulínu, nebo jeho nízkou účinností. Při tomto onemocnění dochází ke špatnému využití cukru-glukózy v organismu. Ta se dostává do buněk v malé míře, hromadí se v krvi a v moči. Nedostatek inzulínu pak způsobuje i poruchu metabolismu tuků a bílkovin.  Diabetes dělíme na 2 typy. 1.typ-vzniká častěji v mládí a je to typ tzv.závislý na inzulinu. 2. typ-ten je nezávislý na inzulinu, vzniká spíše u starších obézních pacientů.
Digesce – trávení
Digestiva  - léčiva podporující trávení
Digitus
– latinsky prst
Digoxin – nejznámější kardiotonikum, používá se k posílení srdeční činnosti
Dilatace – rozšíření
Dilator
– rozšiřovač
Diplokoky – bakterie kulovitého tvaru ( ze skupiny koků). Nejznámější jsou gonokoky a pneuokoky.
Disacharid – sacharid tvořený dvěma jednoduchými cukry
Dispozice – předpoklad, sklon k určité nemoci. Dispozice však neznamená, že nemoc musí vzniknout.
Distální tubulus – kanálek v ledvině
Diuretika – látky (léčiva) podporující tvorbu a vylučování moči
DNA – deoxyribonukleová kyselina
Dolor – latinsky bolest
Dopamin – je to tzv.neurotransmiter, jde o látku která má důležitou roli v nervovém systému. Nedostatek dopaminu souvisí se vznikem parkinsonismu.
Dorzální – hřbetní, zadní
Downův syndrom – jde o vrozenou chorobu, kdy se v genetické výbavě se nachází o jeden 21.chromozom navíc. Dítě takto postižené je zaostalé ve vývoji, má řadu tělesných a duševních odchylek. Typické je sešikmené postavení očí. Riziko Downova syndromu se zvyšuje s věkem matky.
Drén – pomůcka sloužící k odvádění tekutin (např.z ran)
Drenáž – postup umožňující odstraňování tekutin z ran, např.odtok krve, hnisu aj.
Dromotropní – ovlivňující rychlost vedení vzruchu v srdci
Duodenum – dvanáctník
Dusičnany – soli kyseliny dusičné
Dusitany – soli kyseliny dusité
Dysbalance – nerovnováha
Dysenterie – úplavice, jde o vysoce nakažlivé infekční onemocnění střev vyvolané shigellami
Dysfunkce – porucha funkce
Dyslexie – jde o vývojovou poruchu, při níž má postižené dítě potíže se čtením


E

Ebola – onemocnění, které vyvolává RNA virus. Způsobuje závažné horečnaté onemocnění provázené např. jaterní nekrózou a krvácením do trávicího traktu. Toto onemocnění se vyskytuje hlavně v tropické Africe, úmrtnost je 50-90%.
EBV – jde o zkratku herpetického viru Epsteina a Barrové. Tento virus napadá v organismu nejčastěji lymfocyty (to jsou buňky imunitního systému). Virus je všudypřítomný, většina populace si při setkání s ním vytváří protilátky. V době dospívání může způsobit např.mononukleózu. Onemocnění postihuje nejčastěji  osoby se sníženou obranyschopností.
Escherichia coli – jde o gramnegativní bakterii, která se vyskytuje v lidském trávicím ústrojí, konkrétně v tlustém střevě. Může ovšem způsobovat např. močové infekce nebo průjmové onemocnění.
Edém – otok
EEG – elektroencefalografie, umožňuje zaznamenávat elektrickou aktivitu mozku
Efedrin – jde o alkaloid užívaný jako léčivá látka, pro svůj euforizující účinek bývá zneužíván. Mezi účinky efedrinu patří zrychlená srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak a rozšiřuje průdušky. V minulosti se užíval jako antiastmatikum.
Efektor – vykonavatel
Eferentní – odvádějící
Echoencefalografie – ultrazvukové vyšetření mozku
Echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce
EKG – elektrokardiografie, snímá elektrickou aktivitu srdce
Ekzém – neinfekční zánět pokožky, který se na povrchu kůže projevuje jako puchýřky, mokvání, šupinky a stroupky. K léčbě se používají hlavně přípravky ve formě mastí a roztoků s obsahem kortikoidů.
Elasticita – pružnost
Elefantiáza – jde o zvětšení podkoží a kůže některého z orgánu, způsobené zablokováním odtoku mízy
Elektron – záporně nabitá částice
Eliminace – vyloučení
Embolie – vmetení, jde o zaklínění embolu (vmetku) v cévě a jejím následným ucpáním dochází k nedokrvení příslušné oblasti
Emetin – jde o alkaloid, látku rostlinného původu
Encefalitida – zánět mozku. Nejčastěji jde o virový zánět např. klíšťovou encefalitidu.
Endorfiny – látky vznikající v mozku, tlumí bolest a pozitivně působí na náladu
Epidermis – latinsky pokožka
Epitel – výstelka, pokrývá zevní povrch těla
Erytrocyt – červená krvinka, jde o buňku bez jádra obsahující červené krevní barvivo hemoglobin. Její hlavní funkcí je přenos kyslíku.


F

Fagocytóza – pohlcení a následné zničení cizorodého tělesa (materiálu). Ničí se tak např.bakterie nebo odumřelé buňky
Fantomová nemoc – označuje se tak bolest části těla, kterou pacient pociťuje i po její amputaci (většinou jde o končetiny)
Farmacie – jde o obor, který se zabývá přípravou léků
Farmakodynamika – zkoumá účinek léčiva na organismus
Farmakokinetika – zkoumá osud léčiva v organismu
Farmakologie -  studuje vlastnosti léků a jejich vliv na organismus
Farmakoterapie – terapie pomocí léků
Faryngitida – zánět hltanu
Farynx – hltan
Fatální – smrtící, osudový
Febrilní – horečnatý
Femur – latinsky stehno
Fenylketonurie – jde o dědičnou nemoc, při které je porušena přeměna aminokyseliny fenylalaninu. Tato aminokyselina se pak hromadí v organismu a tento stav poté způsobuje těžkou poruchu mozku plodu a jeho vývoje.
Feritin – bílkovina, která slouží k uložení železa v buňce
Feromony – jde o látky sloužící ke komunikaci mezi živočichy pomocí čichu
Fertilní – plodný
Fetální – týkající se plodu
Fetus – latinsky plod
Fibrinogen – jde o bílkovinu krevní plazmy, která je důležitá pro srážení krve
Fibrinolytika – léky, které se používají k rozpouštění krevních sraženin
Fibrinolýza – proces rozpouštění krevní sraženiny
Flebitida – zánět žil
Flebotrombóza – zánět hlubokých žil dolních končetin nebo v pánvi, který je spojen se vznikem krevní sraženiny
Flos – latinsky květ
Folium – latinsky list
Fotodermatóza – kožní onemocnění charakterizované zvýšenou citlivostí kůže na sluneční světlo
Fotofobie – světloplachost
Fragilita – křehkost
Fraktura – zlomenina
Fructus – latinsky plod
Fungicidní – zabíjející houby, plísně, kvasinky
Furokumariny – jde o látky rostlinného původu, které vyvolávají fotosenzitivitu
Fytosteroly – jsou to steroidy rostlinného původu
Fytoterapie – označuje se tak léčba léčivými rostlinami
Fyziologický roztok – jde o roztok, který se skládá z 9g NaCl (kuchyňská sůl) na 1litr vody. Je to roztok se stejnou osmolaritou, jakou má krevní plasma.

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template