Template
Template Template
Template Čtvrtek, 01 říjen 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Antikoncepce - Yadine tablety proti početí E-mail
Hodnocení čtenářů: / 86
SlabéVynikající 

Image        Léky - Yadine tablety

 

Yadine se používá k zabránění otěhotnění. 
Můžete však pozorovat i tyto další příznivé účinky: zlepšení obtíží jako je nadýmání, otoky nebo zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin.  Dochází ke zlepšení akné a snížení mastnoty kůže a vlasů. 
Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství.  Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.
Výrobce léku
Bayer Schering Pharma AG, Berlín, SRN.

Účinná léčivá látka
1 potahovaná tableta obsahuje léčivé látky ethinylestradiolum (0,03 mg), drospirenonum (3,00 mg).

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, povidon 25 000, magnesium-stearát, hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Popis
Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm.  Na jedné straně tablety je vyražen pravidelný šestiúhelník a uvnitř něj "DO", druhá strana je hladká.

Charakteristika léku
Yadine je kombinovaná orální antikoncepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí užívaný ústy).  Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů.  Jsou to drospirenon (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen).  Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je Yadine považována za nízkodávkovanou antikoncepční pilulku.  Protože všechny tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, označuje se tato pilulka jako monofázická kombinovaná orální antikoncepce.

Použití léku  
Yadine se používá k zabránění otěhotnění.  
Můžete však pozorovat i tyto další příznivé účinky: zlepšení obtíží jako je nadýmání, otoky nebo zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin.  Dochází ke zlepšení akné a snížení mastnoty kůže a vlasů.  
Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství.  Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

Kontraindikace  
Pilulku neužívejte, pokud se u vás objeví některý ze stavů popsaných dále.  Pokud se některý u vás již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání Yadine.  Lékař vám může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.  
- Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie - vmetení krevní sraženiny do cév plic), v srdci (srdeční infarkt), nebo v jiných částech těla (viz také část této informace nazvanou "Pilulka a trombóza").  
- Pokud máte nebo jste prodělala mozkovou cévní příhodu (mrtvici).  
- Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky srdečního postižení (jako např. angina pectoris nebo bolesti na hrudi) nebo mozkové příhody (jako přechodné známky nedokrevnosti mozku nebo malou dočasnou mrtvici).  
- Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části vašeho těla.  
- Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév.  
- Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se zvýšenou hladinou krevních tuků v krvi.  
- Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.  
- Pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (např. prsu nebo pohlavních orgánů).  
- Pokud máte závažnější poruchu funkce ledvin nebo akutní selhání funkce ledvin.  
- Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.  
- Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.  
- Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.  
- Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou složku Yadine.  
Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem.  Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody.  Viz také odstavec "Obecné poznámky" v další části.

Speciální upozornění
Co byste měla vědět než začnete Yadine užívat?  
- Obecné poznámky  
V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena.  V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, např. kondom nebo jinou bariérovou metodu.  Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty.  Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.  
Yadine, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosných chorobám.  
- Než začnete Yadine užívat  
Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat.  Váš lékař vám vše vysvětlí.  Proto, pokud se to týká právě vás, informujte svého lékaře dříve, než Yadine začnete užívat, a to v případě, že:  
- kouříte, máte cukrovku, máte nadváhu, máte vyšší krevní tlak, máte vadu srdeční chlopně nebo    poruchu srdečního rytmu, máte zánět žil (zánět povrchových žil), máte "křečové" žíly, někdo z vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici, trpíte migrénou, trpíte epilepsií; 
- máte zvýšenou hladinu draslíku v krvi (způsobenou např. poruchou ledvin) a navíc užíváte diuretika (léky na odvodnění), které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi (poraďte se s lékařem);  
- máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi;  
- někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu;  
- máte onemocnění jater nebo žlučníku;  
- máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev);  
- máte systémový lupus erythematodes (SLE - chronické onemocnění postihující různé orgány, ale zejména kůži celého těla);  
- máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - poruchy krevní srážlivosti, které způsobují zejména selhání ledvin);  
- máte srpkovitou anémii;  
- máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (např. porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta - Sydenhamova chorea);  
- máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano - vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.  
Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře.  
Pilulka a trombóza  
Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.  
Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza).  Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii.  Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně.  Nejvyšší riziko vzniku trombózy při užívání antikoncepce je během prvního roku užívání vaší první kombinované pilulky.  
Žilní trombóza se může vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv.  Může se vyskytnout také v době těhotenství.  Riziko je vyšší u uživatelek pilulek než u těch, které pilulku neužívají, ale je výrazně nižší než je toto riziko v těhotenství.  
Krevní sraženiny se také velmi zřídka mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční infarkt) nebo mozku (a způsobit mozkovou příhodu).  Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka.  
Příležitostně může trombóza způsobit závažné trvalé postižení nebo dokonce smrt.  
Riziko srdečního infarktu nebo mrtvice narůstá s věkem.  Významně se také zvyšuje s intenzitou kouření.  Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.  
Pokud vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat.  
Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci nebo při delší imobilizaci (znehybnění, např. máte-li nohu nebo nohy v sádře nebo na dlaze).  U žen užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší.  Předem sdělte lékaři, že antikoncepční pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici nebo na operaci.  Lékař vám může doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací nebo v době omezené hybnosti.  Také vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat.  
Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte pilulku užívat a co nejdříve se poraďte s lékařem (viz také část "Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?").  
Pilulka a rakovina  
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku než u žen stejného věku, které ji neužívají.  Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky.  Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben.  Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.  
V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater.  Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení.  Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.  
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilloma virem.  V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku.  Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).  
Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?  
Pravidelné kontroly  
Pokud budete užívat pilulku, lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám.  
Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:  
- zpozorujete jakoukoliv změnu vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v tomto letáku - si nahmatáte uzlík v prsu, se chystáte začít užívat jiné léky (viz také "Pilulka a jiné léky"); 
- víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem nejméně čtyři týdny předem), máte neobvyklé, silné poševní krvácení, jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7 dnech pohlavní styk, máte těžší průjem, nedostavilo se menstruační krvácení 2krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná (nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem). 
Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit například:  
- neobvyklým kašlem, silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže, pocitem dechové tísně, neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény, částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním, poruchou výslovnosti nebo neschopnosti řeči, náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti, závratí nebo mdlobou, slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části vašeho těla, silnou bolestí břicha, silnou bolestí nebo otokem některé dolní končetiny. 
Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech tohoto letáku.

Nežádoucí účinky léku  
Jako všechny léky může mít i Yadine nežádoucí účinky.  
Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou.  
Závažné nežádoucí účinky  
Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: "Pilulka a trombóza/ Pilulka a rakovina".  
Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.  
Další možné nežádoucí účinky  
Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být pilulkou způsobeny.  Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání pilulky a obvykle se časem zmírňují.  
Orgánový systém, Časté (>=1/100), Méně časté (>=1/1000 a <1/100), Vzácné (< 1/1000)  
Oční poruchy 
Vzácné: zhoršená snášenlivost kontaktních čoček. 
Poruchy zažívacího systému 
Časté: nevolnost, bolesti břicha. Méně časté: zvracení, průjem. 
Poruchy imunitního systému 
Vzácné: přecitlivělost. 
Abnormální klinické a laboratorní nálezy 
Časté: zvýšení hmotnosti. Vzácné: snížení hmotnosti. 
Poruchy metabolismu a výživy 
Méně časté: zadržování tekutin. 
Poruchy nervového systému 
Časté: bolesti hlavy. Méně časté: migréna. 
Psychiatrické poruchy 
Časté: depresivní nálada, změny nálady. Méně časté: snížení libida. Vzácné: zvýšení libida. 
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů 
Časté: bolest prsů, napětí prsů. Méně časté: zvětšení prsů. Vzácné: poševní výtok, sekrece z prsů. 
Poruchy kůže a podkoží 
Méně časté: vyrážka, kopřivka. Vzácné: další kožní poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme). 
Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není v tomto letáku popsán, informujte o tom lékaře nebo lékárníka.

Interakce s jinými léčivy  
Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit.  
Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (např. ritonavir), dále antibiotika (např. peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) na léčbu jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad).  Některé léky (např. ketokonazol, erytromycin, cyklosporin) mohou snižovat metabolismus Yadine.  I pilulka může působení jiných léků ovlivňovat.  
Existuje teoretická možnost vzestupu množství draslíku v krevním séru pokud užíváte Yadine společně s jinými léky, které také mohou zvyšovat hladiny draslíku.  Tyto léky zahrnují antagonisty angiotensin II receptorů, diuretika, která mohou zvyšovat draslík v krvi a antagonisty aldosteronu.  V klinické studii však ženy užívající drospirenon (v kombinaci s estradiolem) společně s ACE inhibitory nebo s indometacinem nevykazovaly žádné významné změny hladiny draslíku v krvi.  
Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době nějaké léky nebo rostlinné přípravky i takové, které nejsou na lékařský předpis.  Také informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který vám předepíše nějaký lék (případně lékárníka vydávajícího lék), že Yadine užíváte.  Sdělí vám, zda potřebujete použít další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy  
Yadine nesmíte užívat jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste těhotná mohla být.  Pokud byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Yadine, je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře.  
Pilulka a kojení  
Obecně se užívání Yadine během kojení nedoporučuje.  Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Dávkování
Balení Yadine obsahuje 21 potahovaných tablet.  Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita.  Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny.  Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet.  Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete.  Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení).  Začne obvykle za 2-3 dny po užití poslední tablety Yadine.  Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje.  To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.  
- Užívání prvního balení Yadine  
Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala  
Yadine začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení.  Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu.  Např. začne-li krvácení v pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek.  Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí.  Takto Yadine účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.  
Yadine můžete začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dní prvního cyklu.  
Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky  
Užívání Yadine můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet).  Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Yadine den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka).  S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší předchozí pilulky).  
Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.  
Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)  
Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Yadine užít následující den v tu samou dobu.  Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další kontracepční metodu (bariérovou metodu).  
Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD)  
Yadine začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko.  Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).  
Po porodu  
Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Yadine vyčkala až do první normální menstruace.  Někdy je možné zahájit užívání dříve.  Poraďte se se svým lékařem.  Pokud kojíte a chcete Yadine užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.  
Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu  
Poraďte se se svým lékařem.  
Pokud chcete užívání Yadine ukončit  
Užívání Yadine můžete ukončit kdykoliv budete chtít.  Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění.  Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.  
Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce.
 
Co dělat, jestliže zapomenete pilulku užít  
- pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována.  Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.  
- pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena.  Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku.  Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení.  Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).  
Více než jedna vynechaná tableta  
Poraďte se s vaším lékařem.  
1 tableta vynechaná v 1. týdnu  
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu.  Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu kontracepce).  
Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte.  Neprodleně kontaktujte svého lékaře.  
1 tableta vynechaná ve 2. týdnu  
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu.  Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.  
1 tableta vynechaná ve 3. týdnu  
Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření.  
1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu.  Z dalšího balení začněte užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními.  Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.  
nebo  
2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet.  Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít.  Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení.  Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.  
- Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná.  Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.  
Co dělat, když máte zažívací potíže (např. zvracení, těžší průjem)  
Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Yadine se nemusely zcela vstřebat.  Pokud zvracíte za 3-4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako byste tabletu zapomněla užít.  Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety.  Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.  
- chcete oddálit krvácení  
Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Yadine ihned po využívání stávajícího balení.  V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné.  Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání.  V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění.  Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.  
- chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení  
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny.  Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet.  Např., pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle.  Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (např. 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec.  Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího balení.  
- se objeví neočekávané krvácení  
U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními.  Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle.  Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání).  Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem.  
- dojde k vynechání krvácení  
Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.  Pokračujte v užívání Yadine jako obvykle.  
Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná.  Okamžitě vyhledejte lékaře.  Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí.

Předávkování  
S předávkováním Yadine nejsou do této doby žádné klinické zkušenosti.  Z klinických studií nebyla hlášena žádná zpráva o vážném poškození zdraví při předávkování Yadine.  Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení.  Zjistíte-li, že přípravek Yadine požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Upozornění  
Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.  
Více o antikoncepční pilulce  
Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch.  
- Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší.  Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anémie).  Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela vymizet.  
- Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění.  Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu), rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků.  To může platit i pro užívání nízkodávkované pilulky.  
- Jeden z hormonů přípravku Yadine, drospirenon, má zvláštní vlastnosti, které se kromě antikoncepce projevují i dalšími příznivými účinky.  Drospirenon může předcházet zvyšování tělesné hmotnosti a jiným příznakům zadržování vody jako je nadýmání a otoky, což může být způsobeno hormony, a to jak v orální antikoncepci tak i v určitých obdobích menstruačního cyklu.  Drospirenon má také antiandrogenní aktivitu (působící proti mužským hormonům), proto může zlepšovat akné a snižovat nadměrný růst ochlupení kůže a vlasů.  Těmito vlastnostmi se drospirenon podobá přirozenému hormonu progesteronu, který vytváří vaše tělo.

Uchovávání  
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním obalu.

Varování
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Balení    
Balení přípravku Yadine představuje 1 nebo 3 blistry obsahující 21 tablet.  
Tablety Yadine jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie.

Zdroj informací
Bayer Schering Pharma AG, D-13342 Berlín, SRN.
 
Datum aktualizace  
 2005/04/06/V 2007/04/25/V 2007/05/30/M  Komentáře (1)
1. Přidal alenka, 18-07-2008 08:25
ahoj holky, tak to jsou první tabletky, který mě konečne sedí. Vyzkoušela jsem už aspoň patery, ale tyhle jsou fakt skvělý.... ;) ;) ;)

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template