Template
Template Template
Template Čtvrtek, 07 prosinec 2023 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Warfarin tablety E-mail
Hodnocení čtenářů: / 25
SlabéVynikající 

Image        Léky - Warfarin tablety

 

Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


 

Výrobce léku
Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo, Finsko.

Účinná léčivá látka
Warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg.

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát, indigokarmín (E132) v 3 mg tabletách a erythrosin (E127) v 5 mg tabletách.

Popis  
Warfarin Orion 3 mg: světle modré ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 17, které mohou být skvrnité.  
Warfarin Orion 5 mg: světle růžové ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 18, které mohou být skvrnité.

Charakteristika léku
Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.

Použití léku
Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. 
Nejčastěji se tento lék používá k:  
- prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách);  
- prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie);  
- prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu;  
- prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat  
Neužívejte Warfarin Orion:  
- jestliže trpíte krvácivými stavy (hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních destiček (trombocytopenií) nebo poruchou funkce krevních destiček);  
- jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou;  
- jestliže trpíte neléčenou hypertenzí;  
- jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení;  
- jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů;  
- jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci centrálního nervového systému nebo očí nebo máte-li takovou operaci prodělat v blízké době;  
- jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku;  
- jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči);  
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na warfarin sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Speciální upozornění
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Warfarin Orion je zapotřebí:  
- jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství;  
- jestliže trpíte hyper- nebo hypothyreózou;  
- jestliže trpíte srdeční nedostatečností spojenou s náhlými exacerbacemi (epizody zvyšující edém a zkrácení dechu);  
- jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti než jsou uvedená výše nebo hepatitidou;  
- jestliže trpíte nedostatečností ledvin;  
- jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok.  
Důležité informace o některých složkách přípravku Warfarin Orion  
Přípravek Warfarin Orion obsahuje monohydrát laktózy.  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i Warfarin Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
1-10% pacientů se může v průběhu léčby přípravkem Warfarin Orion setkat s krvácením.  Slabé krvácení (z nosu nebo z dásní, nebo tvoření podlitin) jsou nejobvyklejšími formami krvácení.  Méně časté jsou krev v moči, černá nebo krvavá stolice, silnější nebo delší menstruační krvácení, nebo jiné krvácení.  Objeví-li se neobvyklé krvácení, je třeba sdělit to lékaři nebo se poradit s lékařem.  
Velmi vzácnými nežádoucími účinky jsou reakce z přecitlivělosti, projevující se obvykle kožní vyrážkou, reverzibilním zvýšením hladin jaterního enzymu, bolest žlučníku, vznik vaskulitidy, reverzibilní ztráta vlasů, priapismus (obvykle na začátku léčby), syndrom purpurových prstů (načervenalé bolestivé kožní léze na prstech nohou a chodidlech).  Jestliže se vyskytne některý z těchto nebo jakékoliv jiné neobvyklé příznaky, kontaktujte svého lékaře.  
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných léčivých přípravcích a přírodních produktech.  
Léky  
Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin Orion, a to buď jejím zvýšením nebo snížením.  Bez předchozí konzultace s lékařem se nesmí zahajovat užívání nových léků ani vysazovat dříve předepsaný lék.  Všechny změny v souběžném užívání léků mohou změnit rovnováhu perorálních antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve).  
V případě potřeby užití analgetik kontaktujte svého lékaře.  Většina analgetik dostupných bez lékařského předpisu se nesmí užívat současně s přípravkem Warfarin Orion.  Avšak pro dočasnou úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol.  
Rostlinné léčivé přípravky a přírodní produkty  
Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením jejich užívání poradit s lékařem.  Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská (Angelica sinensis), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza) mohou zvýšit účinek přípravku Warfarin Orion.  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou naopak jeho účinek snižovat.  Proto během léčby přípravkem Warfarin Orion nesmíte užívání těchto rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Váš lékař rozhodne o užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství.  Plánujete-li těhotenství nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin Orion, musíte kontaktovat svého lékaře, jelikož užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství může být pro plod škodlivé.  
Warfarin sodný se nevylučuje do mateřského mléka, tudíž se během léčby přípravkem Warfarin Orion může pokračovat v kojení.

Dávkování  
Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o Vaší léčbě přípravkem Warfarin Orion.  Vždy užívejte Warfarin Orion přesně podle pokynů svého lékaře.  
Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření.  Dávkování je individuální, upravené pro Vás, a dávky se mohou den ode dne lišit.  Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby perorálními antikoagulancii.  V této průkazce naleznete účel Vaší antikoagulační léčby, cílový antikoagulační účinek (např. INR 2,0 až 3,0 nebo INR 2,5 až 3,5) a termín následující laboratorní kontroly.  Je naprosto nezbytné dodržovat instrukce pro dávkování a docházet pravidelně na laboratorní kontroly.  
Důležité!  
Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin Orion, zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře.  Tyto příznaky mohou být projevy nadměrného účinku warfarinu.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin Orion  
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned.  Další dávku užijte jak jste zvyklý/á.  Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku.  Nezapomeňte si poznamenat zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.  Zapomenete-li více než jednu dávku, musíte kontaktovat svého lékaře, který Vám určí další dávkování.  Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.  
Doporučuje se zapisovat si užité dávky do Vaší průkazky o sledování léčby.  
Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin Orion  
Jestliže je léčba přípravkem Warfarin Orion ukončena, může antikoagulační účinek přetrvávat po dobu 2-5 dnů.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování
Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin Orion, než jste měl(a)  
Pokud užijete Vy, nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin Orion, musíte se poradit se svým lékařem, který Vám sdělí další instrukce.  Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc podat živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat svého lékaře.

Upozornění
Užívání přípravku Warfarin Orion s jídlem a pitím  
Příjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion.  Z tohoto důvodu by měl být Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný.  Je třeba se vyvarovat náhlých změn životosprávy.  Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová zelenina a byliny.  
Některé z nich jsou uvedeny níže.  Není nutné se těmto potravinám vyhýbat, ale jejich množství v denní stravě má byt co nejvíce vyvážené: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta, zelí, řepkový olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky), čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek, pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky vodnice (tuřín) nebo řeřicha.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - žádné účinky.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Informace pro pacienta
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
- Tento přípravek byl předepsán Vám.  Nedávejte jej žádné další osobě.  Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
    
Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek Warfarin Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.  Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení
100 tablet.

Zdroj informací
Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo, Finsko.     

Datum aktualizace
1999/11/23 2007/12/05/V

 

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template