Template
Template Template
Template Sobota, 11 červenec 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Vakcína proti žloutence Twinrix paediatric pro děti E-mail
Hodnocení čtenářů: / 1
SlabéVynikající 

Image        Léky - Twinrix Paediatric injekce pro děti

 

TWINRIX PAEDIATRIC je vakcína určená dětem a mladistvým od 1 roku do 15 let k ochraně před dvěma onemocněními: hepatitidou A a hepatitidou B.  Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní ochranu (protilátky), které chrání před těmito nemocemi.  
Hepatitida A: Hepatitida A je infekční onemocnění postihující játra.  Je způsobeno virem hepatitidy A.  Virus hepatitidy A může být přenesen z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve vodě znečištěné kanalizačním odpadem.  Příznaky hepatitidy A začínají 3-6 týdnů po kontaktu s virem, a to nauzeou (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi.  Po několika dnech může dojít k zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky).  Onemocnění může probíhat s různou závažností a také příznaky mohou být různé.  U malých dětí často ani nemusí dojít ke vzniku žloutenky.  Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá přibližně měsíční pracovní neschopnost.  
Hepatitida B: Hepatitida B je způsobena virem hepatitidy B.  Při tomto onemocnění jsou játra zvětšená, postižená zánětem.  Virus hepatitidy B se vyskytuje v tělesných tekutinách jako je krev, sperma, poševní sekret a sliny (hleny) infikovaných jedinců.  
Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti těmto nemocem.  Žádná ze součástí vakcíny nemůže vyvolat infekci. 

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.

 

Výrobce léku
Výrobce biologických léčivých látek odpovědný za propouštění šarží:  
GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie.

Účinné léčivé látky  
Hepatitis A virus (inactivatum)1,2               360 ELISA jednotek  
Antigenum tegiminis hepatitidis B3,4             10 mikrogramů  
1 Vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)  
2 Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý    0,025 miligramů Al3+  
3 Vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií  
4 Adsorbováno na fosforečnan hlinitý             0,2 miligramů Al3+

Pomocné látky
fenoxyethanol, chlorid sodný a vodu na injekci.

Popis přípravku
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.  TWINRIX PAEDIATRIC je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina dodávaná v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml).

Použití léku
TWINRIX PAEDIATRIC je vakcína určená dětem a mladistvým od 1 roku do 15 let k ochraně před dvěma onemocněními: hepatitidou A a hepatitidou B.  Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní ochranu (protilátky), které chrání před těmito nemocemi.  
Hepatitida A: Hepatitida A je infekční onemocnění postihující játra.  Je způsobeno virem hepatitidy A.  Virus hepatitidy A může být přenesen z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve vodě znečištěné kanalizačním odpadem.  Příznaky hepatitidy A začínají 3-6 týdnů po kontaktu s virem, a to nauzeou (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi.  Po několika dnech může dojít k zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky).  Onemocnění může probíhat s různou závažností a také příznaky mohou být různé.  U malých dětí často ani nemusí dojít ke vzniku žloutenky.  Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá přibližně měsíční pracovní neschopnost.  
Hepatitida B: Hepatitida B je způsobena virem hepatitidy B.  Při tomto onemocnění jsou játra zvětšená, postižená zánětem.  Virus hepatitidy B se vyskytuje v tělesných tekutinách jako je krev, sperma, poševní sekret a sliny (hleny) infikovaných jedinců.  
Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti těmto nemocem.  Žádná ze součástí vakcíny nemůže vyvolat infekci.

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost před zahájením Vašeho očkování/očkování Vašeno dítěte přípravkem TWINRIX PAEDIATRIC  
Nepoužívejte přípravek TWINRIX PAEDIATRIC:  
- jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na TWINRIX PAEDIATRIC nebo na jakoukoliv látku obsaženou v této vakcíně.  Všechny léčivé látky a pomocné látky jsou vyjmenovány na začátku této příbalové informace.  Příznakem alergické reakce může být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře nebo jazyka.  
- jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě A nebo hepatitidě B.  
- jestliže máte/Vaše dítě má závažné infekční onemocnění s vysokou teplotou (vyšší než 38 st. C).  Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom vždy informujte lékaře.

Speciální upozornění
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TWINRIX PAEDIATRIC je zapotřebí:  
- jestliže jste měl(a)/Vaše dítě mělo po předchozím očkování nějakou vakcínou zdravotní problémy.  
- jestliže máte/Vaše dítě má problémy se srážením krve nebo jestliže se Vám/Vašemu dítěti snadno tvoří krevní podlitiny.  
- jestliže máte/Vaše dítě má jakékoliv známé alergie.  
Důležité informace o některých složkách přípravku TWINRIX PAEDIATRIC  
Prosím, informujte svého lékaře, jestli jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na neomycin (antibiotikum).  Tato vakcína obsahuje ve stopovém množství thiomersal, který u Vás/Vašeho dítěte může vyvolat alergickou reakci.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i TWINRIX PAEDIATRIC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou následující:  
Velmi časté (více než jedenkrát z 10 dávek vakcíny):  
Bolest nebo nepříjemný pocit, zarudnutí nebo otok v místě vpichu.  
Časté (Mohou se objevit až 1x z 10 dávek vakcíny):  
- Ospalost, bolest hlavy,nevolnost, ztráta chuti k jídlu, otok nebo podlitina v místě vpichu vakcíny  
- Celkový pocit nevolnosti, únava, horečka 37,5 st. C nebo vyšší, podrážděnost  
Méně časté (Mohou se objevit až 1x ze 100 dávek vakcíny):  
- Průjem, zvracení, bolest žaludku, vyrážka, bolestivé svaly, infekce horních cest dýchacích  
Vzácné (Mohou se objevit až 1x z 1000 dávek vakcíny):  
- Otok uzlin na krku, v podpaží nebo v tříslech (lymfadenopatie), závrať, snížení citlivosti kůže na bolest nebo dotyk (hypestézie)  
- Pocit brnění a mravenčení (parestézie), vyrážka, svědění, bolest kloubu, nízký krevní tlak  
- Příznaky podobné chřipce jako jsou vysoká teplota, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice  
Velmi vzácné (Mohou se objevit až 1x z 10000 dávek vakcíny):  
- Snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko vzniku krvácení nebo krevních podlitin (thrombocytopenie)  
- Nachové nebo červenohnědé skvrny viditelné přes kůži (trombocytopenická purpura)  
- Otok nebo infekce mozku (encefalitida)  
- Degenerativní onemocnění mozku (encefalopatie)  
- Zánět nervů (neuritida)  
 - Snížená citlivost nebo slabost rukou a nohou (neuropatie), obrna  
- Záchvaty nebo křeče  
- Otok obličeje, úst nebo krku (angioneurotický edém)  
- Nachové nebo načervenale nachové hrbolky na kůži (lichen planus (lišej)), závažné kožní vyrážky (multiformní erytém)  
- Otok kloubu, svalová slabost  
- Infekce v okolí mozku, která může způsobit těžkou bolest hlavy doprovázenou ztuhlostí šíje, zvýženou citlivostí na světlo (meningitida)  
- Zánět některých krevních cév (vaskulitida)  
- Alergické reakce.  Ty se mohou projevit jako vyrážky doprovázené svěděním nebo tvorbou puchýřků lokalizované na menší nebo i rozsáhlejší části kůže, otoky kolem očí a otoky obličeje, potíže s dýcháním nebo polykáním, náhlý pokles krevního tlaku a ztráta vědomí.  K těmto reakcím zpravidla dochází ještě před odchodem od lékaře.  Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je třeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.  
- Únava, příznaky podobné chřipce zahrnující horečku, třesavku, bolesti hlavy a svalové a kloubní bolesti.  
- Křeče, závratě, pocity mravenčení, roztroušená skleróza, onemocnění očního nervu, ztráta citlivosti nebo ztráta schopnosti pohybu některých částí těla, těžká bolest hlavy doprovázená ztuhlostí šíje, poruchy mozkových funkcí.
- Mdloby.  
- Záněty krevních cév.  
- Pocity na zvracení nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, průjem a bolesti žaludku.  
- Abnormální výsledky laboratorních jaterních testů.  
- Zvětšení lymfatických uzlin.  
- Krvácení nebo snadnější tvorba krevních podlitin než je obvyklé v důsledku nedostatku krevních buněk nazývaných krevní destičky.  
Pokud se kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků stává závažným nebo pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebo vakcínami  
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá nebo jste užíval(a)/Vaše dítě užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo jestli jste se v nedávné době podrobil(a)/Vaše dítě se podrobilo jinému očkování.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Zvláštní opatrnosti při podávání vakcíny TWINRIX PAEDIATRIC je zapotřebí pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo byste chtěla otěhotnět.  Lékař Vám vysvětlí možné riziko a přínos očkování přípravkem TWINRIX PAEDIATRIC během těhotenství.  Dosud není známo, zda přípravek TWINRIX PAEDIATRIC přechází do mateřského mléka, nicméně se nepředpokládá, že by mohl způsobit kojeným dětem obtíže.

Dávkování  
Postupně Vám/Vašemu dítěti budou v průběhu 6 měsíců podány 3 dávky vakcíny.  Každá dávka bude podána zvlášť.  První dávka bude podána ve zvolený den.  Zbývající dvě dávky budou podány 1 měsíc a 6 měsíců po první dávce.  
- První dávka: zvolený den  
- Druhá dávka: 1 měsíc později  
- Třetí dávka: 6 měsíců po první dávce.  
Lékař Vás bude informovat, bude-li potřeba podat více dávek i o nutnosti přeočkování v budoucnosti.  
Pokud jste z jakýchkoliv důvodů nedostal(a)/Vaše dítě nedostalo plánovanou dávku, kontaktujte svého lékaře a domluvte s ním náhradní termín.  
Dbejte na to, abyste dostal(a)/Vaše dítě dostalo všechny tři dávky vakcíny.  Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před nemocemi úplná.

Způsob použití
Vakcínu TWINRIX PAEDIATRIC bude lékař aplikovat injekčně nitrosvalově do horní části paže nebo u malých dětí do stehna.  
Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.  
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:  
Při uchovávání vakcíny se může oddělit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant.  
Vakcína musí být před použitím řádně protřepána, aby vznikla mírně opalescentní bílá suspenze a vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na změnu vzhledu.  
Pokud vakcína vzhledově nevyhovuje, musí být vyřazena.

Uchovávání  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Twinrix Paediatric nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C).  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Chraňte před mrazem.  Zmrazením se vakcína zcela ničí!  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. TWINRIX PAEDIATRIC nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.  Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení
TWINRIX PAEDIATRIC je dostupný v baleních po 1, 10 nebo 50 předplněných injekčních stříkačkách s jehlami nebo bez jehel.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zdroj informací
GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie.

Datum aktualizace

2005/01/26/V 2006/11/14/V 2008/03/20/M
  Napište první komentář

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template