Template
Template Template
Template Sobota, 18 září 2021 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Silgard, vakcína proti lidskému papilomaviru HPV E-mail
Hodnocení čtenářů: / 8
SlabéVynikající 

Image        Léky - Silgard injekce

 

Očkování Silgardem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18.  Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích.  HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic. 
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


Výrobce léku
Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nizozemsko.

Složení
Léčivými látkami jsou: vysoce čištěný neinfekční protein pro každý z typů lidského papilomaviru (6, 11, 16 a 18).  
1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:  
Papillomaviri humani(1) typus 6 proteinum L1(2),(3) 20 mikrogramů;  
Papillomaviri humani(1) typus 11 proteinum L1(2),(3) 40 mikrogramů;  
Papillomaviri humani(1) typus 16 proteinum L1(2),(3) 40 mikrogramů;  
Papillomaviri humani(1) typus 18 proteinum L1(2),(3) 20 mikrogramů.  
(1) lidský papilomavirus = HPV  
(2) L1 protein ve formě viru podobných částic vyrobený v kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (kmen 1895)) rekombinantní DNA technologií (3) adsorbovaný na amorfním aluminium-hydroxyfosfát-sulfátu jako adjuvanciu (225 mikrogramů Al).

Pomocné látky
Dalšími složkami suspenze vakcíny jsou: chlorid sodný, L-histidin, polysorbát 80, boritan sodný, voda na injekci.

Popis přípravku
1 dávka injekční suspenze Silgard obsahuje 0,5 ml.  Před protřepáním může Silgard vypadat jako čirá tekutina s bílou usazeninou.  Po důkladném protřepání je to bílá, zakalená tekutina.

Charakteristika léku  
Silgard je vakcína.

Použití léku
Očkování Silgardem je určeno k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18.  Tato onemocnění zahrnují rakovinu děložního čípku, před rakovinná poškození ženských pohlavních orgánů (včetně děložního čípku a zevních pohlavních orgánů) a bradavice na genitáliích.  HPV typů 16 a 18 jsou zodpovědné za cca 70% případů karcinomu děložního čípku a HPV typů 6 a 11 za přibližně 90% případů genitálních bradavic.  
Silgard nemůže vyvolat onemocnění, proti kterým chrání.  
Silgard vytváří typově specifické protilátky a v klinických studiích se prokázalo, že zabraňuje těmto onemocněním vyvolaným HPV typy 6, 11, 16 a 18 u dospělých žen ve věku 16Ä26 let.  Vakcína také vytváří protilátky u 9Ä15letých dětí a dospívajících.  Zda tyto typově specifické protilátky zabraňují onemocnění dospělých mužů se nevyhodnotilo.  
Použití Silgardu musí být v souladu s oficiálními doporučeními.  
Největší přínos Silgardu se očekává před nákazou kterýmkoli lidským papilomavirem typů pokrytých vakcínou.  Nicméně u jedinců, kteří již byli nakaženi jedním nebo více HPV typy, na které je vakcína zaměřena, bude vakcína chránit před zbývajícími HPV typy obsaženými ve vakcíně.

Kontraindikace
Nepoužívejte Silgard, jestliže:  
osoba, která má být očkována  
- je alergická (přecitlivělá) na kteroukoli z léčivých látek nebo na kteroukoli další složku Silgardu (uvedeno pod "další složky");  
- rozvinula se u ní po podání dávky Silgardu alergická reakce;  
- trpí chorobou s vysokou horečkou.  Avšak mírná horečka nebo infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení) není důvodem k odkladu očkování.

Speciální upozornění
Lékaři je nutno sdělit, pokud osoba, která má být očkována:  
- trpí krvácivostí (onemocnění, které způsobuje větší krvácení než je normální), např. hemofilie;  
- má oslabený imunitní systém, například v důsledku genetické vady nebo infekce HIV.  
Stejně jako u jiných vakcín nemusí Silgard zcela chránit 100% všech očkovaných.  
Silgard nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru.  Proto se i nadále musí používat vhodná opatření proti pohlavně přenosným onemocněním.  
Silgard nebude chránit proti dalším onemocněním, která nejsou vyvolána lidským papilomavirem.  
Vakcinace nenahrazuje pravidelnou kontrolu děložního čípku.  Musíte nadále dbát pokynů Vašeho lékaře ohledně stěrů z děložního čípku/Pap testů a preventivních a ochranných opatření.  
Jaké další důležité informace o Silgardu bych měl vědět?  
Trvání ochrany není v současnosti známo.  Následující dlouhodobé studie budou uskutečněny, aby se ukázalo, zda je nutná dávka přeočkování.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny vakcíny a léky, může mít i Silgard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Po použití Silgardu se pozorují následující nežádoucí účinky:  
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě injekce zahrnující: bolest, otok a zarudnutí.  Také byla pozorována horečka.  
Často (u více než 1 ze 100 pacientů) se objevily nežádoucí účinky v místě injekce zahrnující: krvácení, svědění.  
Vzácně (u méně než 1 z 1000 pacientů) vyrážka (kopřivka).  
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů) byly hlášeny dýchací potíže (bronchospasmus).  
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy
Silgard lze podat při jedné návštěvě s vakcínou proti hepatitidě typu B injekcí do odlišného injekčního místa (jiné místo Vašeho těla, např. druhá paže nebo noha).  
Silgard nemusí mít optimální účinek jestliže:  
- se užívá s léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém.  
V klinických studiích nesnížila perorální nebo jiná antikoncepce (např. pilulky) ochranu získanou Silgardem.  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud osoba, pro niž je vakcína určena, v současnosti užívá nebo v nedávné době užívala jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je těhotná, snaží se otěhotnět nebo otěhotní během očkovacího období.  
Silgard lze podávat ženám, které kojí nebo se chystají kojit.

Dávkování  
Silgard Vám podá injekcí Váš lékař.  Osoba, která má být očkována, dostane tři dávky vakcíny.  První injekce: ve zvolený den.  Druhá injekce: nejlépe 2 měsíce po první injekci.  Třetí injekce: nejlépe 6 měsíců po první injekci.  
Očkovací schéma může být pružnější, prosím, požádejte svého lékaře o více informací.  
Očkovaná osoba musí dokončit tří-dávkové očkovací schéma, jinak nelze zajistit její úplnou ochranu.  
Silgard se podává jako injekce přes kůži do svalu (nejlépe do svalu v horní části paže nebo stehna).  
Vakcína se nesmí mísit v jedné stříkačce s jinými vakcínami ani roztoky.  
Jestliže jste zapomněl(a) použít Silgard.  
Jestliže jste se zapomněl(a) dostavit pro další dávku vakcíny, rozhodne Váš lékař, kdy ji dostanete.  
Je třeba dbát pokynů Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry a dostavit se na podání dalších dávek vakcíny.  Pokud zapomenete nebo se v určený den nemůžete dostavit, požádejte svého lékaře o radu.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.  
K dispozici nejsou žádné informace nasvědčující tomu, že by Silgard ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání  
Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C).  Chraňte před mrazem.  Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování
Uchovávejte tuto vakcínu mimo dosah a dohled dětí.  
Nepoužívejte vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na vnější krabičce (za EXP).  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení
Silgard je k dispozici v balení po 1, 10 nebo 20 předplněných injekčních stříkačkách s ochranným (bezpečnostním) zařízením jehly nebo bez něj.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zdroj informací
Merck Sharp and Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom.  

Datum aktualizace

2006/09/20/N


 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template