Template
Template Template
Template Čtvrtek, 01 říjen 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Neisvac-C injekce E-mail
Hodnocení čtenářů: / 8
SlabéVynikající 

Image        Léky - Neisvac-C injekce


Co je NeisVac-C a k čemu se používá? 
Bakterie Neisseria meningitidis skupiny C mohou způsobovat vážné a někdy i život ohrožující infekce jako např. meningitidu (zánět mozkových blan) a septikémii (otravu krve). 
Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocněním vyvolaným bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C.  Neochrání vás proti jiným skupinám meningokoků, ani jiným organismům, které způsobují meningitidu či otravu krve.  Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C zcela zabránit infekci meningokoky skupiny C u všech očkovaných osob.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis. 

 

Výrobce léku   
Baxter Vaccine AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko.

Složení

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: 10 mikrogramů Neisseriae meningitidis C polysaccharidum konjugovaného (spojeného) s 10 až 20 mikrogramy proteinu tetanického toxoidu adsorbovaného na 0,5 mg aluminiového adjuvans (hydroxid hlinitý).

Pomocné látky
Jako další složky se při výrobě vakcíny NeisVac-C používají chlorid sodný a voda na injekci.

Charakteristika léku

Název vakcíny je NeisVac-C, je to injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, konjugovaná adsorbovaná vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C. 
NeisVac-C patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvaných vakcíny, které se používají k ochraně proti infekčním onemocněním.  Vakcína NeisVac-C se používá k ochraně před onemocněním způsobovaným bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C.  Účinkuje tak, že vaše tělo přiměje k tomu, aby samo vytvářelo vlastní protilátky proti meningokokům skupiny C.

Použití léku

Co je NeisVac-C a k čemu se používá? 
Bakterie Neisseria meningitidis skupiny C mohou způsobovat vážné a někdy i život ohrožující infekce jako např. meningitidu (zánět mozkových blan) a septikémii (otravu krve). 
Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocněním vyvolaným bakteriemi Neisseria meningitidis skupiny C.  Neochrání vás proti jiným skupinám meningokoků, ani jiným organismům, které způsobují meningitidu či otravu krve.  Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C zcela zabránit infekci meningokoky skupiny C u všech očkovaných osob.

Kontraindikace

Než použijete vakcínu NeisVac-C 
Vakcína NeisVac-C by neměla být podána, pokud odpovíte ANO na následující otázku. 
- Měl(a) jste někdy nějakou alergickou reakci (např. svědivou kožní vyrážku po celém tělě, otoky v obličeji a v krku, dýchací potíže, zmodrání jazyka nebo rtů, nízký krevní tlak a kolaps) na některou ze složek vakcíny včetně tetanického toxoidu? 
Vakcína NeisVac-C pro Vás nemusí být vhodná v případě, že odpovíte ANO na následující otázku. 
Váš lékař rozhodne, zda můžete dostat NeisVac-C. 
- Měl(a) jste někdy alergickou reakci na jakoukoli jinou vakcínu určenou k ochraně proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C? 
Podání vakcíny NeisVac-C by mělo být odloženo, pokud odpovíte ANO na následující otázku. 
- Máte nějaké infekční onemocnění (např. vysokou teplotu, bolest v krku, kašel, nachlazení nebo chřipku)? 
Vakcínu NeisVac-C používejte s velkou opatrností, pokud odpovíte ANO na některou z následujících otázek.  Před použitím vakcíny si promluvte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, neboť je možné, že tato vakcína pro vás není vhodná.  V některých případech vám přesto může být vakcína podána, ale nemusí poskytovat spolehlivou ochranu proti infekcím způsobeným bekteriemi skupiny C. 
- Máte hemofilii nebo jiné onemocnění, které může snížit srážlivost vaší krve? 
- Byl jste informován, že máte z jakéhokoli důvodu oslabený imunitní systém?  Například, bylo vám sděleno, že vaše tělo netvoří dostatečně protilátky, nebo užíváte léky, které snižují obranyschopnost proti infekcím (jako jsou léky proti rakovině nebo vysoké dávky kortikosteroidů)? 
- Byla vám odňata slezina nebo bylo vám sděleno, že vaše slezina není zcela funkční? 
- Je vám více než 65 let?

Speciální upozornění
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by tato vakcína nepříznivě ovlivňovala schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
Ačkoli tato vakcína obsahuje tetanický toxoid, nechrání vás spolehlivě proti tetanu.  Proto je zapotřebí podávat standardní vakcínu proti tetanu dle předepsaného schematu (váš lékař nebo zdravotní sestra vás budou informovat o potřebě vakcinace proti tetanu).

Nežádoucí účinky léku
Možné vedlejší účinky vakcíny NeisVac-C 
Stejně jako všechny léčivé přípravky může i vakcína NeisVac-C u některých osob vyvolat nežádoucí účinky.  Znepokojují-li vás nějaké vedlejší účinky, nebo objevily-li se u vás jakékoli nezvyklé příznaky, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.  Nežádoucí účinky, které se objevují u více než jedné osoby z deseti, jsou považovány za velmi časté, ty, které se objevují u více než jedné osoby ze sta, ale méně než jedné osoby z deseti, jsou považovány za časté a nežádoucí účinky, které se objevují u méně než jedné osoby z deseti tisíc, jsou považovány za velmi vzácné. 
Stejně jako u všech vakcín podávaných injekčně by mělo pro případ velmi vzácných, ale závažných alergických reakcí být připraveno vhodné lékařské ošetření a dohled.  K příznakům vážných alergických reakcí patří otok rtů, úst, krku (ten může způsobovat potíže při polykání nebo dýchání), někdy doprovázený vyrážkou a otokem rukou, nohou a kotníků, dále také pokles tlaku a ztráta vědomí.  Pokud se takové reakce objeví, obvykle nastupují bezprostředně po injekci, když je postižená osoba ještě v ordinaci lékaře.  Objeví-li se některý z uvedených příznaků po odchodu z ordinace, musíte neprodleně kontaktovat lékaře. 
Velmi vzácně se mohou objevit závažné kožní vyrážky na velké části povrchu těla, s tvorbou puchýřů, které se následně odlupují.  Postiženy mohou být i sliznice úst a oči.  K méně závažným alergickým reakcím patří svědění, kopřivka a další vyrážky. 
Velmi vzácně byly hlášeny křeče po vakcinaci u osob, u kterých se tyto příznaky již dříve objevily.  U dospívajících se mohlo jednat o mdloby, u kojenců a menších dětí byly křeče většinou spojeny s horečkou a pravděpodobně se jednalo o febrilní křeče.  Většina osob se z křečí rychle zotavila. 
Velmi častými nežádoucími účinky jsou reakce v místě vpichu ve všech věkových skupinách, k nim patří zčervenání, otok a napětí.  Bolesti hlavy jsou také velmi časté a horečka je častá. 
K dalším velmi častým vedlejším účinkům u kojenců a batolat patří ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, průjem, pláč, podrážděnost, neklidné spaní nebo poruchy spánku.  Tyto účinky mohou být rovněž způsobeny dalšími vakcínami podávanými současně s vakcínou NeisVac-C. 
Svalové bolesti a bolest paží nebo dolních končetin jsou časté až velmi časté u dětí a dospělých. 
Častými vedlejšími účinky u starších dětí jsou ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci nebo průjem. 
K velmi vzácným vedlejším účinkům patří otok lymfatických žláz, závratě, mdloby, abnormální nebo snížený cit, ztráta svalového napětí nebo ochablost u kojenců a načervenalé skvrny pod kůží, které mohou připomínat modřiny. 
Pokud Vás Váš lékař dříve informoval o tom, že trpíte nefrotickým syndromem (onemocněním ledvin projevujícím se otoky, zejména v obličeji a okolí očí, přítomností bílkoviny v moči, která způsobuje její zpěnění, anebo přírůstkem hmotnosti), může existovat zvýšené riziko, že by se tento stav během několika měsíců po vakcinaci mohl znovu projevit.  Pokud byste zpozoroval podobné příznaky po vakcinaci, měl byste to oznámit svému lékaři. 
Zpozorujete-li jakékoli jiné vedlejší účinky, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

Interakce s jinými léčivy
Ačkoli nejsou známy interakce s jinými léčivy, měl byste informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, a to na předpis i bez předpisu. 
NeisVac-C může být podáván současně s inaktivovanými vakcínami proti dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, vakcínami proti záškrtu, tetanu, černému kašli a konjugovanou vakcínou proti Hemofilu influenzae (Hib), avšak v samostatné injekci. 
Váš lékař nebo zdravotní sestra vás bude informovat, pokud byste měl dostat NeisVac-C současně s jinými vakcínami.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
 Jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte?  NeisVac-C vám přesto může být lékařem nebo zdravotní sestrou podán v případě významného rizika infekce.

Dávkování
Jak se vakcína NeisVac-C podává? 
Jedna dávka vakcíny NeisVac-C je 0,5 ml (půl mililitru-velmi malé množství tekutiny).  Podává se zpravidla do svalstva paže (u dětí starších 12 měsíců a dospělých) nebo do stehna (u kojenců od 2 do 12 měsíců věku).  Vakcína nesmí být podána podkožně nebo do žíly, proto bude váš lékař nebo zdravotní sestra vakcínu injikovat velmi opatrně, aby se tak nestalo. 
U dětí ve věku 2 až 12 měsíců by měly být podány dvě dávky vakcíny v odstupu alespoň dvou měsíců.  U dětí starších 12 měsíců a u dospělých a dospívajících, kteří ještě nebyli očkováni vakcínou NeisVac-C, se doporučuje jedna dávka (0,5 ml) vakcíny.

Předávkování
Nejsou zkušenosti s předávkováním vakcínou NeisVac-C.  Předávkování je však vysoce nepravděpodobné, protože je aplikována v jednorázových injekčních stříkačkách lékařem nebo zdravotní sestrou.

Uchovávání léku
Uchovávání vakcíny NeisVac-C 
Vakcínu uchovávejte v chladničce při teplotách od +2 st. C do +8 st. C.  Vakcínu nezmrazujte!

Informace pro pacienta
Před očkováním si pečlivě přečtěte tento leták, který obsahuje informace o vaší vakcíně.  Leták uschovejte pro případ, že byste si jej potřebovali znovu přečíst po očkování.  Máte-li nějaké otázky, nebo nejste-li si něčím jisti, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení
Vakcína NeisVac-C se dodává v balení obsahujícím 1, 10 nebo 20 jednorázových předplněných injekčních stříkaček.  Každá injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekční suspenze.

Zdroj informací
Baxter Vaccine AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko 


  Komentáře (10)
1. dotaz
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 24-03-2008 03:31
Prosím kolik stojí vakcína?
2. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 25-03-2008 05:30
kolik stojí vakcína proti meningokoku C
3. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 26-03-2008 06:54
Musí se NEISVAC-C přeočkovávat?
4. Přeočkování
Přidal Lékárnice Lucie, 27-03-2008 10:21
Přeočkování touto vakcínou se neprovádí. Pro děti od 12 měsíců, dospívajícím a dospělým se podává jedna vakcína, dětem od 2 do 12 měsíců se podávají 2 vakcíny s alespoň 2 měsíčním odstupem. :)
5. Cena vakcíny
Přidal lékárnice Lucie, 27-03-2008 10:26
Nynější orientační cena vakcíny je 775Kč. Na vakcínu je potřeba recept, není volně prodejná. Celá se platí, takže se na ni nevztahuje regulační poplatek 30Kč.
6. očkování!
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 10-04-2008 06:05
Dobrý den.Nechala jsem svého syna 2.5letého naočkovat vakcínou NEISVAC-C!A chtěla jsem se zeptat jek douho tohle očkování vydrží-kdy ho relativně nechat znovu neočkovat?Moc děkuji předem za odpověd!
7. Re: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny přeočkov
Přidal lekarnice Lucie, 11-04-2008 03:16
Vakcínou Neisvac se přeočkování neprovádí. Provádí se pouze dětem od 2-12měsíců. Dětem od 12 měsíců se podává jedna vakcína jednorázově. :) :) :)
8. očkování
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 17-04-2008 06:40
Děkuji za odpověd,ale já to asi špatně napsala! :)Kolik let to očkování vydrží nebo jak je to vubec? :?
9. Neisvac-C injekce
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 30-04-2008 14:56
Mám strašný strach, že by po očkování mé dcerky mohla propuknnout meningitida (třeba i jiného typu). Existuje takové riziko?
10. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 07-05-2008 05:53
Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat kolik stojí vakcína a zda na očkování nepřispívá pojištovna VZP.Ajak vakcína po aplikaci dlouho vydrží?A jsou časté vedlejší učinky? :) :).

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template