Template
Template Template
Template Sobota, 11 červenec 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Ibalgin 400 zmírňuje bolest a zánět E-mail
Hodnocení čtenářů: / 6
SlabéVynikající 

Image        Léky - Ibalgin 400 tablety

Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu.  Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.  
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.  
Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.  

Přípravek je volně prodejný, není vázán na lékařský předpis.

   

Výrobce léku
Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Účinná léčivá látka
Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky
Kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý, erythrosin, simetikonová emulze SE 4.

Popis
Ibalgin 400 jsou světle fialově červené potahované tablety.

Charakteristika léku
Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv.  Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.

Použití léku

Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu.  Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.  
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.  
Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.  
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let.  Pro děti ve věku 6-12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 400 užívat  
Neužívejte přípravek Ibalgin 400:  
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 400) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka;  
- jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti;  
- jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou srážlivosti krevní;  
- jestliže máte závažné srdeční selhání.  
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Speciální upozornění
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin 400 je zapotřebí:  
- pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater;  
- při průduškovém astmatu i v klidovém stavu;  
- při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy);  
- při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida;  
- při současné léčbě léky snižujícími srážení krve;  
- pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).  
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.  
Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.  Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby.  Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.  
Ibalgin 400 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.  U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.  
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace.  Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky.  Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku.  Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.  
Pokud se u pacienta léčeného Ibalginem 400 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibalgin 400 vysazen.  
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.  
Přípravek Ibalgin 400 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě dávky určen dětem do 12 let.  
Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin 400  
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibalgin 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 400) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:  
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.  
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbříšku.  
Méně často (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.  
Vzácně (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)1, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.  
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labitita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndróm (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.  
1.Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky.  Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve.  U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.  
2.Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).  
3.U pacientů s průduškovým astmatem.  
4.Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.  
Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.  
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.  
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  Účinky přípravku Ibalgin 400 potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.  Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení.  Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.  Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.  Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků.  Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).  Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci).  Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.  Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.


 


Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.  Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.  
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Dávkování    
I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:  
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně.  Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.  
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibalgin 400 po 3-5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem.  Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.  
II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu  
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.  Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát denně.  Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.  Účinek tablet můžete podpořit nanesením krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (např. klouby, svaly, šlachy, záda).  
Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 400  
Pokud zapomenete vzít tabletu Ibalgin 400, užijte ji jakmile si vzpomenete.  Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin.  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob použití
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.  Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Předávkování
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 400 než jste měl(a)  
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Upozornění    

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.  Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.  
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Uchovávání

Blistr: uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
Lahvička: uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Informace

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu.  Přesto však přípravek Ibalgin 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.  
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Varování   
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek Ibalgin 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.  Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.  Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení
24 a 100 potahovaných tablet.  
    
Zdroj informací
Zentiva, a.s., Praha, ČR.  

Datum aktualizace

2006/03/22/V 2007/10/24/V 2007/10/31/M
  Komentáře (2)
1. Přidal Ája, 18-10-2009 01:38
Je to můj růžovoučký přítel, kterého mám neustále u sebe v kabelce. Na bolesti hlavy, kloubů, nebo když začnu cítit, že na mě "leze" nachlazení:-)Nepostradatelný pokaždé na začátku menzesu.
2. ibač
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 14-01-2015 13:37
Občas mívám silné bolesti zad a tahle ružova lentilka mi vždy pomuže. On a nebo akupunktura.

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template