Template
Template Template
Template Pondělí, 24 leden 2022 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
FSME-IMMUN 0,25 ml JUNIOR E-mail
Hodnocení čtenářů: / 14
SlabéVynikající 

Image        Léky - FSME-IMMUN 0,25ml junior    


FSME-IMMUN 0,25 ml Junior patří do skupiny léčiv nazývaných vakcíny, které se používají jako prevence proti infekčním nemocem.  FSME-IMMUN 0,25 ml Junior se používá k prevenci onemocnění způsobeného viry klíšťové encefalitidy.  Vakcína napomáhá tělu vytvořit si proti tomuto viru vlastní ochranu (protilátky).  
Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné a někdy až životu nebezpečné infekční záněty mozkových blan, mozku a/nebo míchy.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařskýpředpis.

 

 

Výrobce léku
Baxter Vaccine AG, Industriestrasse 67, 1221 Vídeň, Rakousko.

Složení léku
Jedna dávka (0,25 ml) vakcíny obsahuje léčivou látku Virus encephalitidis inactivatum purificatum 1-1,38 mikrogramu a 0,5 mg hydroxidu hlinitého.

Pomocné látky
Pomocné látky FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jsou lidský seroalbumin, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, roztok formaldehydu 35%, sacharóza, protamin-sulfát, neomycin, gentamicin a voda na injekci.

Charakteristika léku
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior patří do skupiny léčiv nazývaných vakcíny, které se používají jako prevence proti infekčním nemocem.  FSME-IMMUN 0,25 ml Junior se používá k prevenci onemocnění způsobeného viry klíšťové encefalitidy.  Vakcína napomáhá tělu vytvořit si proti tomuto viru vlastní ochranu (protilátky).  
Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné a někdy až životu nebezpečné infekční záněty mozkových blan, mozku a/nebo míchy.

Použití léku
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior je určen pro děti od 1 roku do 16 let (to znamená mezi prvními a šestnáctými narozeninami), které stále nebo dočasně pobývají v oblastech, kde se vyskytuje virus klíšťové encefalitidy.  
Tato vakcína chrání pouze proti klíšťové encefalitidě.  Není účinná proti infekcím způsobeným bakterií Borrelia, které rovněž přenášejí klíšťata a které mohou vyvolat podobné příznaky.

Kontraindikace  
Vakcína FSME-IMMUN 0,25 ml Junior by neměla být podávána osobám, u nichž odpověď na některou z níže uvedených otázek zní "ANO".  
- Měli jste někdy na některou z látek obsažených ve vakcíně alergickou reakci (například takové příznaky, jako jsou svědivá kožní vyrážka, otok obličeje nebo krku, problémy s dýcháním, zmodrání jazyka nebo rtů, nízký krevní tlak, případně kolaps)?  
- Měli jste někdy silnou alergickou reakci po požití vajíčka nebo kuřecí bílkoviny?  
Aplikace FSME-IMMUN 0,25 ml Junior by měla být odložena, jestliže odpověď na některou z následujících otázek týkajících se osoby, jež bude injekci dostávat, zní "ANO".  
- Proděláváte akutní infekční onemocnění provázené horečkami?  V takovém případě lékař odloží očkování na později.  
Zvýšená opatrnost před aplikací FSME-IMMUN 0,25 ml Junior  
Jestliže odpověď na některou z níže položených otázek týkajících se osoby, které má být vakcína aplikována, zní "ANO", poraďte se o vhodnosti vakcinace nejdříve s lékařem.  Může se stát, že vakcínu dostanete, ale tato vakcinace nemusí účinně chránit proti infekci způsobené virem klíšťové encefalitidy.  
- Trpíte hemofilií nebo máte nějaký jiný problém, který brání správnému srážení krve?  
- Řekl vám někdo, že máte z nějakého důvodu oslabený imunitní systém?  Bylo vám například řečeno, že si vaše tělo nevytváří účinné obranné látky, nebo užíváte léky, jež snižují imunitu vašeho těla vůči infekci (například protinádorové léky nebo vysoké dávky kortikosteroidů)?  
- Máte nějaké mozkové onemocnění?

Nežádoucí účinky léku  
Podobně jako u jiných léčivých přípravků, rovněž FSME-IMMUN 0,25 ml Junior může u někoho vyvolat vedlejší účinky.  Jestliže vás trápí nějaké vedlejší účinky nebo máte-li neobvyklé příznaky, konzultujte je prosím se svým lékařem.  Vedlejší účinky, které se projevují u více než jednoho případu z deseti, jsou považovány za velmi časté.  Ty, které se objevují u více než jednoho případu ze sta a současně méně než u jednoho z deseti případů, jsou považovány za časté.  Ty, které se objevují u více než jednoho případu z tisíce nebo u méně než jednoho případu ze sta, jsou považovány za méně časté.  
Vedlejší účinky, které se vyskytují u méně než jednoho případu z 10 000 jsou považovány za velmi vzácné.  
Stejně jako u všech injekčně aplikovaných vakcín by i zde měla být zajištěna léčba a lékařský dohled pro případ, že by došlo k vzácným, ale závažným alergickým reakcím.  K příznakům závažných alergických reakcí patří: otoky rtů, úst, hrdla (což může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním), někdy doprovázené vyrážkou, a otoky rukou, nohou či kotníků.  Rovněž může dojít k poklesu krevního tlaku a k bezvědomí.  Pokud se takovéto příznaky objeví, přicházejí zpravidla velmi brzy po aplikaci injekce, kdy je postižená osoba ještě na klinice nebo v lékařské 4ordinaci.  Jestliže se objeví kterýkoliv z těchto příznaků po té, co odejdete z místa, kde jste injekci dostali, musíte OKAMŽITĚ vyhledat lékaře.  
U dětí se mohou objevit zejména po první aplikaci teploty.  Obvykle však horečka mizí do 24 hodin.  Teploty zaznamenané po druhé injekci jsou ve srovnání s teplotami po první aplikaci vakcíny většinou nižší.  
Pokud je to nutné, je možné zvážit antipyretickou profylaxi nebo léčbu.  
Reakce na injekci v místě vpichu je velmi častým vedlejším účinkem a projevuje se bolestí a napětím v místě vpichu.  Časté jsou i ostatní reakce v místě vpichu, jako je otok, zatvrdnutí nebo hematom (krevní výron).  
Celkové reakce, jako například bolest hlavy, jsou velmi časté.  Nechutenství, nespavost, zvracení, nevolnost, bolesti svalů a kloubů, pocit neklidu a únava jsou časté, zatímco otoky lymfatických uzlin jsou méně časté.  
Následující vedlejší účinky byly zaznamenány velice vzácně:  
Nervový systém: bolesti svalů a kloubů v oblasti krku, závratě, nejistá chůze a záněty nervů různého stupně závažnosti.  
Oči: nejasné vidění, například rozostřené vidění nebo přecitlivělost na světlo, bolest očí.  
Kůže: zarudnutí a svědění.  
Všeobecná reakce: ztuhlost.  
Stejně jako u všech vakcín, ani v případě aplikace FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nelze vyloučit zhoršení latentních autoimunitních nemocí, například roztroušené sklerózy nebo iridocyklitidy (zánětu duhovky a řasnatého tělíska).  Je proto nutné adekvátně zvážit přínos vakcinace vzhledem k riziku.  
Ve velmi vzácných případech byla pozorována časová souvislost mezi vakcinací proti klíšťové encefalitidě a vznikem zánětlivých reakcí mozku a u dětí do tří let byl zaznamenán výskyt křečí z horečky.  
Jakmile zaznamenáte jakékoliv další vedlejší účinky, které nebyly uvedeny v tomto letáku, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce s jinými léčivy
 
Ačkoliv nejsou známé žádné nepříznivé účinky vzájemného působení s jinými léky, měli byste lékaři oznámit, jaké léky užíváte, a to jak léky na předpis, tak i léky zakoupené bez předpisu.  
Váš lékař vám rovněž poradí, zda Vám může být aplikován FSME-IMMUN 0,25 ml Junior zároveň s jinými injekčními vakcínami.  Pokud jste byli v nedávné době očkováni jinou vakcínou, lékař určí, kdy a kam lze vakcínu proti virové klíšťové encefalitidě aplikovat.  
Jestliže ELISA test (enzymatický imunologický test) použitý k vyšetření koncentrace protilátek proti klíšťové encefalitidě v krvi odhalí zkreslené pozitivní výsledky, mohou být způsobeny zkříženou reakcí s jinými flaviviry (například žlutá zimnice), a to včetně vakcinace proti těmto virům.

Pokyny pro těhotné a kojícíženy  
Jste těhotná nebo uvažujete o otěhotnění či kojení?  Lékař vám může vakcínu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior aplikovat v případě, že je riziko infekce způsobené virem klíšťové encefalitidy hodně vysoké.  Účinky FSME-IMMUN 0,25 ml Junior na těhotné a kojící ženy nejsou známé.

Dávkování  
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior se obvykle aplikuje do svalu na paži.  U malých dětí do 18 měsíců nebo podle posouzení stupně vývoje dítěte a úrovně výživy je možné aplikovat vakcínu do stehenního svalu.  Vakcína nesmí být aplikována do žíly.  
Dětem nad 1 rok a do věku 16 let (tj. mezi prvními a šestnáctými narozeninami) by měl být FSME-IMMUN 0,25 ml Junior podáván podle níže uvedeného imunizačního schématu:  
    Základní očkování      Dávka              Interval  
    První dávka              0,25 ml            -  
    Druhá dávka            0,25 ml            1-3 měsíce po první dávce  
    Třetí dávka             0,25 ml             9-12 měsíců po druhé dávce  
    Přeočkování            0,25 ml             3 roky po posledním očkování  
U osob starších 16 let se proti klíšťové encefalitidě podává vakcína pro dospělé.  
Sezónou klíšťat jsou letní měsíce, a proto je rozumné aplikovat první a druhou dávku během měsíců zimních, aby se vyvinula dostatečná ochrana ještě před začátkem této sezóny.  
Jestliže je základní očkování zahájeno v letních měsících, aplikuje lékař druhou dávku už po dvou týdnech po první dávce, aby mohl ochranný účinek vzniknout co nejdříve.  Třetí dávka je pak aplikována za 9 až 12 měsíců.  
V případě přisátí klíštěte před podáním první dávky nebo do dvou týdnů po její aplikaci je nutné mít na paměti, že jediná dávka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nedokáže zabránit možnému onemocnění klíšťovou encefalitidou.  
Podle dosavadních zkušeností je možné říct, že ochrana trvá nejméně tři roky.  Před přeočkováním je rovněž možné stanovit koncentraci protilátek v krvi a podle získaných výsledků stanovit další postup.  
Vakcinace proti virové klíšťové encefalitidě nemusí být účinná, jestliže proděláváte imunosupresivní terapii, nebo v případě, že je váš imunitní systém narušen.  V takových případech je vhodné zjistit koncentraci protilátek v krvi, aby bylo možné zkontrolovat ochranný účinek.

Předávkování
Neexistují žádné zkušenosti s předávkováním vakcíny FSME-IMMUN 0,25 ml Junior.  Pravděpodobnost předávkování je téměř nemožná, protože aplikaci provádí lékař jednodávkovou injekcí.

Upozornění
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů  
Je málo pravděpodobné, že by vakcína ovlivnila schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Nicméně byste měli počítat s tím, že se u vás může projevit slabší porucha vidění nebo závratě.

Uchovávání  
Tento přípravek by měl být uchováván v chladničce při teplotě od 2-8 st. C.  Chraňte před mrazem.  Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Informace pro pacienta
Před aplikací FSME-IMMUN 0,25 ml Junior si prosím pozorně přečtěte tento informační leták, jsou v něm uvedeny informace o očkovací látce.  Doporučujeme, abyste si leták uschovali pro případ, že si jej po očkování budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li případně další otázky nebo si nejste něčím jisti, zeptejte se prosím vašeho lékaře nebo lékárníka.  
Pokud se chcete dozvědět více informací o FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nebo pokud si nejste něčím jisti, obraťte se s dotazy na svého lékaře.

Varování
Vakcína by měla být použita před uplynutím doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior je dodáván v baleních obsahujících 1, 10, 20 nebo 100 jednodávkových předplněných injekčních stříkaček.  Každá stříkačka obsahuje 0,25 ml injekční suspenze.

Zdroj informací
Baxter Vaccine AG, Industriestrasse 67, 1221 Vídeň, Rakousko

Datum aktualizace
2004/03/03/N

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template