Template
Template Template
Template Sobota, 28 leden 2023 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
FSME-IMMUN 0,5 ml ADULT E-mail
Hodnocení čtenářů: / 22
SlabéVynikající 

Image        Léky - FSME-IMMUN 0,5ml adult

 

Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult je indikována k imunizaci proti klíšťové encefalitidě u osob od 16 let věku.  
Tato vakcína chrání pouze proti klíšťové encefalitidě.  Nechrání proti infekcím vyvolaným bakteriemi Borrelia, které jsou rovněž přenášeny klíšťaty a mohou vyvolat podobné příznaky.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


 

 

Výrobce léku
Baxter AG, Orth a.d. Donau, Rakousko.

Složení léku
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje léčivou látku 2-2,75 mikrogramů Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmene Neudörfl) a 1,0 mg hydroxidu hlinitého (0,35 miligramu Al3+).

Pomocné látky
Lidský albumin, hydroxid hlinitý a voda na injekci.

Charakteristika léku
Název vakcíny je FSME-Immun 0,5 ml Adult.  Je to injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.  Jedná se o inaktivovanou očkovací látku proti klíšťové encefalitidě.  
Co je FSME-Immun 0,5 ml Adult a k čemu se používá  
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvané očkovací látky, které se používají k ochraně proti infekčním nemocem.  Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult se používá k ochraně proti nemoci, kterou vyvolává virus klíšťové encefalitidy.  Vakcína vyvolá ve Vašem těle tvorbu protilátek proti tomuto viru.  Vaše tělo si tím vytvoří vlastní ochranu (protilátky) proti viru klíšťové encefalitidy.  
Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažnou a někdy i život ohrožující infekci mozkových plen, mozku a/nebo míchy.

Použití léku
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult je indikována k imunizaci proti klíšťové encefalitidě u osob od 16 let věku.  
Tato vakcína chrání pouze proti klíšťové encefalitidě.  Nechrání proti infekcím vyvolaným bakteriemi Borrelia, které jsou rovněž přenášeny klíšťaty a mohou vyvolat podobné příznaky.

Kontraindikace
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult nemá být podána osobě, u níž je odpověď na některou z následujících dvou otázek "ANO":  
- Měl(a) jste někdy alergickou reakci (např. příznaky jako celková svědivá vyrážka kůže, otok obličeje a krku, dýchací potíže, modré zbarvení jazyka a rtů, nízký tlak nebo kolaps) na některou složku vakcíny? - Měl(a) jste někdy těžkou alergickou reakci po požití vaječné či kuřecí bílkoviny?  
Očkování vakcínou FSME-Immun 0,5 ml Adult musí být odloženo u osoby, jestliže odpoví "ANO" na následující otázku:  
- Trpíte akutním horečnatým onemocněním?  V tomto případě odloží Váš lékař očkování.  Při očkování vakcínou FSME-Immun 0,5 ml Adult je třeba zvláštní opatrnosti:  
Jestliže je u osoby, která má být očkována, je odpověď na některou z následujících otázek "ANO", pak to sdělte lékaři před aplikací vakcíny, protože vakcinace v tomto případě nemusí být vhodná.  
V některých případech můžete i přesto vakcínu dostat, ale nemusí Vám poskytnout příliš vysoký stupeň ochrany proti infekci vyvolané virem klíšťové encefalitidy.  
- Bylo Vám někdy sděleno, že trpíte autoimunním onemocněním nebo že máte z nějakého důvodu oslabený imunitní systém?  Například: bylo Vám někdy sděleno, že si netvoříte příliš účinně protilátky nebo že léky, které užíváte, oslabují Vaši imunitu vůči infekcím (např. léky proti rakovině nebo vysoké dávky kortikosteroidů)?  
- Bylo Vám někdy řečeno, že trpíte nějakým onemocněním mozku?  
- Je Vám více než 60 let?

Speciální upozornění
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  
Je nepravděpodobné, že by vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult nepříznivě ovlivnila schopnost člověka řídit a obsluhovat stroje.  Mělo by se však vzít v úvahu, že se může vyskytnout porucha zraku či závrať.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i FSME-Immun 0,5 ml Adult u některých osob nežádoucí účinky.  Pokud máte obavy z některých nežádoucích účinků nebo máte nějaké neobvyklé příznaky, obraťte se na svého lékaře.  Nežádoucí účinky, které se vyskytují u více než 1 osoby z 10 se považují za velmi časté.  Ty, které se vyskytují u více než 1 ze 100 osob, ale méně než u 1 z 10 osob, se považují za časté.  Ty, které se vyskytují u více než 1 osoby z 1 000, ale méně než u 1 osoby ze 100, se považují za méně časté a nežádoucí účinky, které se vyskytují u méně než 1 osoby z 10 000, se považují za velmi vzácné.  
Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být pohotově k dispozici odpovídající léčba a lékařský dohled pro případy velmi vzácných, ale závažných alergických reakcí.  Příznaky závažných alergických reakcí zahrnují: otok rtů, úst, krku (což může dělat potíže při polykání nebo dýchání) někdy doprovázený vyrážkou a otokem rukou, nohou a kotníků.  Také poklesem krevního tlaku a bezvědomím.  Pokud k těmto známkám a příznakům dojde, vyvinou se velmi rychle po aplikaci injekce v době, kdy se postižená osoba ještě nachází ve zdravotnickém zařízení či v ordinaci lékaře.  
Pokud k některým z těchto příznaků dojde po opuštění místa, kde Vám byla injekce aplikována, musíte se IHNED spojit s lékařem.  
Reakce v místě aplikace injekce jsou velmi častými nežádoucími účinky a zahrnují citlivost a bolest v místě aplikace.  Další reakce v místě aplikace, jako například otok, zatvrdnutí a zčervenání kůže, jsou méně časté.  
Celkové reakce jako je bolest hlavy, nevolnost, bolesti svalů a kloubů, únava a malátnost jsou časté.  
Zvracení, zvětšení mízních uzlin v podpaží a horečka jsou méně časté.  
Následující nežádoucí účinky byly popsány velmi vzácně:  
Nervový systém: závrať, bolest svalů a kloubů v oblasti krku, zánět nervů různého stupně závažnosti.  Oči: Porucha vidění, například rozmazané vidění a přecitlivělost na světlo, bolest očí.  
Kůže: Zčervenání a svědění, kopřivka.  
Celkové reakce: Ztuhnutí (rigor), nestabilní chůze.  
Ve velmi vzácných případech nelze vyloučit časovou souvislost mezi očkováním proti klíšťové encefalitidě a rozvojem zánětlivé reakce mozku.  
Jako u všech očkování, nelze ani po podání vakcíny FSME-Immun 0,5 ml Adult, vyloučit zhoršení autoimunního onemocnění (např. roztroušené sklerózy či iridocyklitidy).  Je proto nutné náležitě zvážit přínos očkování ve vztahu k jeho rizikům.  
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy  
I když nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky, měl byste svého lékaře informovat o všech lécích, které užíváte, ať jsou na lékařský předpis či jsou volně prodejné.  Váš lékař Vám poradí, zda může být aplikována ve stejnou dobu vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult a další injekční vakcína.  Jestliže jste byl(a) v poslední době očkován(a) jinou vakcínou, pak lékař podle dané situace rozhodne o době Vašeho očkování vakcínou FSME-Immun 0,5 ml Adult a místu pro aplikaci vakcíny.  
Jestliže se ke stanovení koncentrace protilátek proti viru klíšťové encefalitidy ve Vaší krvi použije metoda ELISA (enzymatická imunoanalýza), mohou se vyskytnout falešně pozitivní výsledky způsobené zkříženou reakcí v případě předchozí expozice jiným flavivirům (např. žlutá zimnice, japonská encefalitida, virus Dengue).  K této pozitivní reakci dochází i při vakcinaci proti těmto virům.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy    
- Jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte?  Vakcínu FSME-Immun 0,5 ml Adult Vám může přesto lékař podat, jestliže uváží, že riziko infekce je vysoké.  Účinky vakcíny FSME-Immun 0,5 ml Adult na těhotné ženy a kojící matky nejsou známy.

Dávkování    
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult se aplikuje do svalu na paži.  Vakcína se nesmí aplikovat do krevní cévy.  
Osoby starší než 16 let potřebují tři dávky vakcíny FSME-Immun 0,5 ml Adult.  Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude aplikována první dávka.  Druhou dávku byste měl(a) dostat za jeden až tři měsíce po první vakcinaci a třetí dávku za pět až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky.  
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult by neměla být podána dětem mladším než 16 let.  Pro tuto věkovou skupinu dětí je indikována dětská vakcína proti klíšťové encefalitidě.  
Aktivita klíšťat začíná na jaře.  Proto se doporučuje aplikovat první i druhou dávku během zimních měsíců, aby se vytvořila dostatečná ochrana před začátkem sezóny klíšťat.  
Pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi velmi rychle, může Vám lékař podat druhou dávku již za dva týdny po první dávce, aby ochranného účinku bylo dosaženo co nejdříve.  Třetí dávka se potom podává za 5-12 měsíců.  
V případě přisátí klíštěte v době kratší než dva týdny po aplikaci první dávky vakcíny nelze očekávat, že by jedna podaná dávka vakcíny FSME-Immun 0,5 ml Adult zabránila vzniku klinicky manifestní formy infekce klíšťové encefalitidy.  
Podle dosavadních zkušeností přetrvává ochrana minimálně tři roky.  Přeočkování je potřebné k udržení Vaší ochrany proti klíšťové encefalitidě:  
- Pokud je Vám méně než 60 let, budete potřebovat přeočkování za tři roky po Vaší třetí dávce.  
Pokud je u Vás vysoké riziko nákazy klíšťovou encefalitidou (tj. žijete ve vysoce rizikové oblasti nebo do takových oblastí pravidelně cestujete), může Váš lékař rozhodnout o následném přeočkování v intervalech tři až pět let.  
- Pokud je Vám více než 60 let, můžete požádat o provedení krevních testů, které stanoví stupeň Vaší ochrany a podle toho se rozhodne o aplikaci přeočkování.  Obecně budete dostávat dávky přeočkování v tříletých intervalech.  
Vakcinace proti klíšťové encefalitidě nemusí být úspěšná, pokud jste na imunosupresivní terapii nebo máte oslabený imunitní systém.  V těchto případech je nutné stanovit koncentraci protilátek ve Vaší krvi, aby se zkontroloval ochranný účinek.

Předávkování
Nejsou známy žádné případy předávkování vakcínou FSME-Immun 0,5 ml Adult.  Předávkování je vysoce nepravděpodobné, protože se provádí aplikace stříkačkou s jednotlivou dávkou a tuto aplikaci provádí lékař.

Uchovávání
Uchovávejte v chladničce při teplotě 2-8 st. C.  Chraňte před mrazem.

Informace pro pacienta    
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vakcínu FSME-Immun 0,5 ml Adult dostanete, protože obsahuje informace o Vaší vakcíně.  
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst po očkování znovu.  
- Máte-li další otázky nebo si něčím nejste zcela jisti, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.  
Varování
Vakcínu nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Vakcína FSME-Immun 0,5 ml Adult je dodávána v baleních, která obsahují 1, 10 nebo 100 jednotlivých dávek v předplněných injekčních stříkačkách.  Každá injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekční suspenze.

Zdroj informací
Baxter AG, Vídeň, Rakousko.  

Datum aktualizace
2004/08/11/N

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template