Template
Template Template
Template Sobota, 05 prosinec 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Encepur dětská vakcína proti klíšťatům E-mail
Hodnocení čtenářů: / 2
SlabéVynikající 

Image        Léky - Encepur pro děti injekce

Aktivní imunizace dětí od 1 roku včetně proti klíšťové encefalitidě (TBE).  Toto onemocnění je způsobeno virem TBE, který je přenášen při přisátí klíštěte.  Dětem od 12 let včetně se aplikuje vakcína Encepur pro dospělé.  
Očkování je určeno zvláště pro děti, které se trvale nebo přechodně zdržují v oblastech s endemickým výskytem TBE.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis. 


 

Výrobce léku
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH and Co. KG, PO Box 1630, D - 35006 Marburg, SRN.

Účinná léčivá látka
1 dávka (0,25 ml inj. suspenze) obsahuje: virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) 0,75 mikrogramů; (inaktivovaný TBE virus, kmen K 23, pomnožený na buněčných kulturách kuřecích fibroblastů).

Pomocné látky
1 dávka (0,25 ml inj. suspenze) obsahuje: hydroxid hlinitý 0,5 ml, formaldehyd max. 0,0025 ml, sacharóza, chlorid sodný, trometamol, voda na injekci.  
Stopová množství: chlortetracyklin, gentamicin-sulfát, neomycin-sulfát.

Indikační skupina
Imunopreparát, inaktivovaná vakcína pro aktivní imunizaci proti klíšťové encefalitidě (TBE).

Charakteristika léku
Encepur pro děti obsahuje purifikovaný, inaktivovaný TBE virus pomnožený na buněčných kulturách kuřecích fibroblastů.  Přípravek obsahuje hydroxid hlinitý pro zvýšení imunizačních vlastností vakcíny, neobsahuje žádné konzervační prostředky.  
Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po 2. dávce vakcinace.  
U dětí s imunodeficitem musí být hladina protilátek kontrolována 30-60 dnů po 2. dávce anebo po 3. dávce v případě postupu podle zkráceného schématu.  Pokud je to nutné, je možné aplikovat dodatečnou dávku očkovací látky.  
Po ukončení základního očkování podle jednoho z uvedených dvou schémat postačuje k posílení (boost) imunity aplikace 1 dávky 0,25 ml přípravku Encepur pro děti.  Dětem od 12 let včetně se aplikuje vakcína pro dospělé.

Použití léku
Aktivní imunizace dětí od 1 roku včetně proti klíšťové encefalitidě (TBE).  Toto onemocnění je způsobeno virem TBE, který je přenášen při přisátí klíštěte.  Dětem od 12 let včetně se aplikuje vakcína Encepur pro dospělé.  
Očkování je určeno zvláště pro děti, které se trvale nebo přechodně zdržují v oblastech s endemickým výskytem TBE.

Kontraindikace
Děti s akutním onemocněním vyžadujícím léčbu nesmí být očkovány dříve než za 2 týdny po jejich plném uzdravení.  
Podání očkovací látky je kontraindikováno, jestliže je dítě alergické na kteroukoli složku vakcíny Encepur pro děti.  
Jestliže po očkování vzniknou nežádoucí účinky musí být považovány za kontraindikaci dalšího očkování stejnou vakcínou až do vyjasnění příčin těchto nežádoucích účinků.  Je to zvláště důležité u nežádoucích účinků které se neomezují pouze na místo aplikace injekce.  
Je nutné pečlivě zvážit očkování dětí s anamnézou poškození mozku.

Speciální upozornění
Inkompatibility  
Vakcína nesmí být mísena v jedné inj. stříkačce s jinými přípravky.  
Zvláštní upozornění a opatření pro použití  
Encepur pro děti je indikován pro použití u dětí od 1 roku do 11 let věku včetně.  
Před podáním vakcíny je nutné, aby bylo vždy zajištěno odpovídající vybavení pro případ léčby akutního stavu, vzácně se vyskytující anyfylaktické reakce.  
Očkovací látka nesmí být podána intravenózně!  
Při nesprávném intravenózním podání může dojít v krajním případě až k anafylaktickému šoku.  Odpovídající opatření k zvládnutí šokového stavu musí být provedena okamžitě.  
V některých případech není očkování provedeno z důvodu mylného výkladu určitých příznaků, které jsou interpretovány jako kontraindikace pro použití vakcíny, jako jsou např.:  
- banální infekce, i když jsou tyto doprovázeny subfebrilními teplotami;  
- možný styk dítěte, které má být očkováno, s osobami s nakažlivým onemocněním;  
- výskyt křečí v rodinné anamnéze;  
- výskyt febrilních křečí v anamnéze dítěte, které má být očkováno (protože teplota, jako jedna z možných reakcí na očkování, může vyprovokovat křeč, doporučuje se zvážit podání antipyretického prostředku u dětí náchylných ke křečím např. v době očkování inaktivovanou vakcínou, jakož i 4-8 hodin po tomto očkování);  
- chronická onemocnění, včetně neprogresivních onemocnění CNS;  
- ekzémy a jiná dermatologická onemocnění, lokalizované kožní infekce;  
- léčba antibiotiky anebo nízkými dávkami kortikosteroidů anebo lokální aplikace přípravků obsahujících steroidy;  
- vrozený nebo získaný imunodeficit.  
Všechny dávky vakcíny musí být zaznamenány lékařem do očkovacího průkazu s uvedením názvu přípravku (obchodního názvu) a čísla šarže.  Pro záznam použijte prosím štítků na injekčních stříkačkách, pokud jsou tyto dodávány.  Pouze kompletně provedené očkování poskytuje optimální ochranu.  
Očkování přípravkem Encepur pro děti není účinné proti jiným nemocem přenášených klíštětem (např. borelióza).

Nežádoucí účinky léku

Mohou se objevit lokální reakce jako přechodné zrudnutí, otok a bolest, občas s otokem přilehlých lymfatických uzlin.  
V ojedinělých případech může vzniknout granulom, ve výjimečných případech s tendencí k vytvoření seromu.  
Zejména po prvním očkování se mohou objevit celkové, chřipce podobné příznaky se zvýšením tělesné teploty na 38 st. C doprovázené bolestí hlavy, parestéziemi (jako je svědění, necitlivost), vzácně nevolnost a zvracení.  Tyto příznaky všeobecně ustupují do 72 hodin a vzácně se mohou vyskytovat u následných vakcinací.  
Bolesti kloubů a svalů v krční oblasti mohou vytvářet obraz meningismu (příznaky zánětu mozkových blan).  Tyto příznaky se vyskytují vzácně a ustoupí bez následků v průběhu několika dnů.  
Dále se mohou vyskytovat celkové nežádoucí účinky jako jsou oběhové reakce (které mohou být doprovázeny přechodnými nespecifickými poruchami vidění), návaly pocení, zimnice, únava, jakož i bolesti svalů a kloubů.  Alergické reakce (např. generalizovaná kopřivka, otok sliznic, pískavý zvuk při ztíženém dýchání, dušnost, křeč průdušek, pokles krevního tlaku, přechodný pokles hladiny krevních destiček a průjem se vyskytují velmi vzácně.  
V ojedinělých případech byly hlášeny po vakcinaci proti TBE poruchy centrálního nebo periferního nervového systému jako je postupující paralýza, v těžkých případech s respirační paralýzou (např. Guillain-Barré syndrom).  
Po očkování nebyla zaznamenána zvýšená frekvence primárních projevů anebo vyvolání atak autoimunních onemocnění (např. sclerosis multiplex).  Nicméně, v individuálních případech nelze zcela vyloučit, že vakcinace může způsobit takovou příhodu u pacientů s odpovídající genetickou dispozicí.  Podle současných vědeckých poznatků vakcinace nemůže způsobit vznik autoimunních onemocnění.

Interakce s jinými léčivy

U dětí prodělávajících imunosupresivní terapii může být úspěšnost očkování snížena nebo nejistá.  
Po injekčním podání specifického imunoglobulinu proti klíšťové encefalitidě se doporučuje zachování intervalu nejméně 4 týdnů před očkováním přípravkem Encepur pro děti, jinak může být hladina specifické protilátky snížena.  
Intervaly se zřetelem na jiná očkování  
Encepur je možno v souladu s oficiálními doporučeními aplikovat současně s jinými injekčními vakcínami při 1 návštěvě lékaře, jednotlivé vakcíny musí být ale podány do různých míst, nejlépe do různých končetin.  V případě vakcinace v odlišných očkovacích dnech je nutné dodržet obecná pravidla pro odstup mezi podáním jednotlivých vakcín.

Dávkování
Dávkování a způsob podání  
a) Základní očkování  
- počáteční dávka (den 0) 0,25 ml;  
- po 1-3 měsících 0,25 ml;  
- 9-12 měsíců po 2. dávce 0,25 ml.  
Obvykle se základní očkování provádí v zimním období.  
V případě požadavku rychlé imunizace se může postupovat podle zkráceného očkovacího schématu:  
- počáteční dávka (den 0) 0,25 ml;  
- 7. den 0,25 ml;  
- 21. den 0,25 ml.  
Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po 2. vakcinaci.  
U dětí s imunodeficitem musí být hladina protilátek kontrolována 30-60 dnů po 2. dávce anebo po 3. dávce v případě postupu podle zkráceného schématu.  Pokud je to nutné, je možné aplikovat dodatečnou dávku očkovací látky. 

b) Přeočkování  
Po ukončení základního očkování podle jednoho z uvedených dvou schémat postačuje k posílení (boost) imunity aplikace jedné dávky 0,25 ml přípravku Encepur pro děti.  Dětem od 12 let včetně se aplikuje vakcína pro dospělé (např. Encepur pro dospělé).  
Na základě výsledků našich klinických studií je ochrana proti TBE zajištěna na období 3 let.  U dětí žijících v oblastech s endemickým výskytem TBE nebo cestujících do těchto oblastí se doporučuje přeočkování každé 3 roky.  Při očkování prováděném podle zkráceného schématu musí být 1. dávka přeočkování podána již za 12-18 měsíců po podání poslední dávky základního očkování.

Způsob použití  
Encepur pro děti se aplikuje intramuskulárně, nejlépe do horní části paže (M. deltoideus) anebo do gluteální oblasti.  
Pokud je to nutné (např. u pacientů s poruchou srážlivosti krve), je možné aplikovat vakcínu subkutánně.  
Vakcína nesmí být podána do cévy!  
Před upotřebením je třeba vakcínu dobře protřepat!

Předávkování
Žádný případ předávkování nebyl hlášen.

Uchovávání
Encepur pro děti uchovávejte v chladničce 2-8 st. C.  
Chraňte před mrazem.

Varování
Nepoužívejte vakcínu, která byla zmražena!  
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu!  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení    
1 x 0,25 ml v předplněné injekční stříkačce s injekční jehlou.  

Zdroj informací
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH and Co. KG, PO Box 1630, D - 35006 Marburg, SRN.  

Datum aktualizace
2005/02/23/M 2007/04/04/V 2007/06/20/M 2007/11/07/M

 

  Napište první komentář

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template