Template
Template Template
Template Neděle, 10 prosinec 2023 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Aulin nesteroidní antirevmatikum E-mail
Hodnocení čtenářů: / 186
SlabéVynikající 

Image        Léky - Aulin tablety a granulát

AULIN je léčivý přípravek s účinky proti bolesti, zánětu a teplotě. Patří do skupiny látek nazývaných nesteroidní antirevmatika. Použijeme jej při akutní bolesti (např. zubů, hlavy, zad, svalů, kloubů);
bolestivých příznaků osteoartrózy (onemocnění kloubů); bolestivé menstruaci.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.

 

Výrobce léku
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Vyrobeno ve spolupráci s Helsinn Healthcare, Švýcarsko

Tablety
Účinná léčivá látka
Nimesulidum 100 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky
Mikrokrystalická celulosa, sodná sůl dokusátu, hyprolosa, monohydrát laktosy, hydrogenovaný rostlinný olej, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Granule pro přípravu perorálního roztoku
Léčivá látka
Nimesulidum 100 mg v jednom sáčku.
Pomocné látky
Cetomakrogol 1000, kyselina citronová, sacharosa, kukuřičný škrob, tekutá glukosa usušená rozprášením, pomerančové aroma.

Charakteristika léku

AULIN je léčivý přípravek s účinky proti bolesti, zánětu a teplotě. Patří do skupiny látek nazývaných nesteroidní antirevmatika.

Použití léku
AULIN je určen k léčbě:
akutní bolesti (např. zubů, hlavy, zad, svalů, kloubů);
bolestivých příznaků osteoartrózy (onemocnění kloubů);
bolestivé menstruace.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

Kdy se aulin nesmí užívat
AULIN se nesmí užívat v následujících případech:
- známá přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku;
- přecitlivělost (např. zúžení průdušek, alergická rýma, kopřivka) na podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků s protizánětlivým účinkem;
- krvácení do mozku nebo jiné aktivní krvácení či porucha krvácivosti;
- aktivní nebo v minulosti opakovaně prodělaná vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení do zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení);
- krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky;
- těžká porucha krevní srážlivosti;
- těžké srdeční selhání;
- těžká porucha funkce ledvin;
- poruchy jaterních funkcí;
- předchozí toxická reakce jater po podání nimesulidu;
- děti mladší 12 let;
- třetí třetina těhotenství a kojení.

Upozornění

Riziko výskytu nežádoucích účinků je možné snížit užíváním přípravku AULIN po co nejkratší dobu.
Stejně jako u jiných tzv. nesteroidních antirevmatik může i v průběhu léčby přípravkem AULIN dojít ke zvýšení laboratorních hodnot jaterních enzymů nebo se mohou objevit příznaky poškození jater. Jedná se např. o nechutenství, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, únavu, tmavě zabarvenou moč. Při výskytu těchto příznaků informujte, prosím, okamžitě Vašeho lékaře. Jako vratné bylo většinou hlášeno poškození jater po krátkodobém podávání přípravku AULIN. Léčba přípravkem AULIN by měla být při známkách poškození jater ukončena. Tito pacienti by již přípravkem AULIN neměli být v budoucnosti znovu léčeni.
V průběhu léčby přípravkem AULIN se současně nesmějí podávat léky s rizikem poškození jater a je též nutné vyhnout se konzumaci alkoholu.
Stejně jako u jiných tzv. nesteroidních antirevmatik se může objevit krvácení do zažívacího traktu nebo vředy kdykoliv v průběhu léčby, a to i bez varujících příznaků nebo bez toho, že by se vyskytly v minulosti. Pokud se v souvislosti s léčbou objeví vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení, je třeba lék vysadit.
AULIN by se měl užívat obezřetně u pacientů s poruchami zažívacího traktu, včetně vředové choroby, krvácení do zažívacího traktu, ulcerózní kolitidy či Crohnovy nemoci v anamnéze, s poruchami funkce ledvin nebo srdce a s poruchami krevní srážlivosti.
Starší pacienti, kteří jsou zvlášť náchylní vůči nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik, by měli být klinicky sledováni.
Opatrnosti je třeba pokud se u vás projevily známky srdečního selhávání nebo otoky dolních končetin v souvislosti se srdeční nedostatečností.
Aulin má být vysazen při výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoliv jiných příznaků přecitlivělosti.
Léky skupiny nesteroidních antirevmatik jako je Aulin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
AULIN tablety obsahují monohydrát laktosy, AULIN granule pro přípravu roztoku k vnitřnímu užití obsahují sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Interakce s jinými léčivy
Účinky přípravku AULIN a některých jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Kortikoidy (látky s protizánětlivým a protialergickým účinkem) zvyšují riziko vzniku vředů žaludku a dvanáctníku a krvácení.
V průběhu léčby přípravkem AULIN by se pacienti měli vyhnout užívání jiných léků proti bolesti. Nedoporučuje se současné užívání jiných nesteroidních antirevmatik (látky proti bolesti a zánětu).
Pokud užíváte warfarin nebo léky na snížení krevní srážlivosti či kyselinu acetylsalicylovou, může vzniknout zvýšené riziko krvácení. Tyto kombinace se nedoporučují a nesmí být podávány u pacientů s těžkými poruchami krevní srážlivosti.
Současné podávání látek snižujících krevní srážlivost nebo antidepresiv zvyšuje riziko krvácení do zažívacího traktu.
Při současném podávání přípravku AULIN s lithiem (psychofarmakum) je třeba jeho hladinu monitorovat. Při současném podávání přípravku AULIN s furosemidem (močopudná látka) je třeba dbát opatrnosti u pacientů s poruchami ledvin nebo srdce. Opatrnosti je třeba také při současném podávání methotrexátu (chemoterapeutikum) a cyklosporinu (imunosupresivum).
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


 


Pokyny pro těhotné a kojící ženy
AULIN se v průběhu třetí třetiny těhotenství nesmí užívat. Podobně jako ostatní antirevmatika ani AULIN se nedoporučuje ženám, které se snaží otěhotnět. Podávání přípravku AULIN těhotným ženám v první a druhé třetině těhotenství se nedoporučuje. Zatím neexistuje dostatek informací o podávání AULINU těhotným ženám a proto se předepisování tohoto přípravku těhotným ženám v prvním a druhém trimestru těhotenství nedoporučuje.
AULIN se nesmí užívat v období kojení.

Speciální upozornění
Používání přípravku nemá vliv na pozornost. Nicméně pokud se u Vás po podání přípravku AULIN objeví závratě nebo únava, neměli byste řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Dávkování
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a mladiství od 12 let užívají AULIN v dávce 1 tableta (100 mg nimesulidu) nebo 1 sáček (100 mg nimesulidu) dvakrát denně (odpovídá maximální denní dávce 200 mg nimesulidu). Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny, granule se rozpouští ve skleničce vody. AULIN se doporučuje užívat po jídle.
U pacientů ve starším věku není třeba redukovat denní dávku.
AULIN není určen pro děti mladší 12 let.

Předávkování
Pokud užijete větší dávku přípravku než jste měl/a nebo pokud užije AULIN dítě mladší 12 let, kontaktujte okamžitě lékaře.

Nežádoucí účinky přípravku

AULIN bývá obvykle dobře snášen, přesto se po něm podobně jako po všech lécích mohou objevit nežádoucí účinky. Bývají většinou mírné a přechodné.
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže. Mohou se objevit vředy žaludku či dvanáctníku, zejména u starších osob. Po léčbě byla pozorována nevolnost, zvracení, průjem, nadýmání, zácpa, poruchy trávení, bolesti břicha, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev, zvracení s příměsí krve, zánět sliznice dutiny ústní, zhoršení zánětu střev a Crohnovy choroby. Méně často byl pozorován zánět žaludku. V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny otoky, zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání. Léky jako je Aulin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce s tvorbou velkých či rozsáhlých puchýřů.
Centrální nervový systém
Zřídka se mohou objevit závratě, velmi vzácně se vyskytují bolesti hlavy, poruchy vidění, ospalost, nervozita, úzkost a nespavost.
Kůže
Méně často se může vyskytnout svědění, vyrážka, zvýšené pocení, vzácně zarudnutí a zánětlivé onemocnění kůže. Velmi vzácně se vyskytuje kopřivka, otok obličeje, nebo jiné závažnější reakce.
Ledviny
Vzácně se mohou objevit obtíže při močení a hematurie (krev v moči). Velmi vzácně může dojít k poruše ledvinných funkcí.
Játra
Může se vyskytnout zvýšení hladin jaterních enzymů a příznaky poškození jater (nechutenství, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, únava, tmavě zbarvená moč). Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné jaterní reakce.
Krev a lymfatický systém
Ojediněle se popisují případy poruchy tvorby krevních buněk a jejich nedostatku v krevním oběhu, které se projeví zvýšenou tvorbou modřin, únavou a bledostí.
Dýchací systém
Zejména u pacientů, kteří přecitlivěle reagují na acetylsalicylovou kyselinu nebo podobné látky s protizánětlivým účinkem, může velmi vzácně dojít k alergické reakci s dušností a astmatem.
Jiné orgánové systémy
V jednotlivých případech se může objevit otok obličeje nebo celkové otoky, reakce přecitlivělosti (i těžké formy), bušení srdce, rychlý tep, změny krevního tlaku.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků, nebo jiné další neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku se svým lékařem.

Uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Tablety: 10,30, nebo 60 tablet.
Granule pro přípravu perorálního roztoku: 15, 30 sáčků.

Zdroj informací
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template