Template
Template Template
Template Čtvrtek, 07 prosinec 2023 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Adipex tablety E-mail
Hodnocení čtenářů: / 130
SlabéVynikající 
Leky

Adipex retard je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu.  Potlačuje pocit hladu, a tím usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti. 
Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrolsulofnátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje.  Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin.
Adipex retard je určen k podpůrné léčbě při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI) 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti.
 
Jak vypočítat body mass index (BMI
BMI je podíl tělesné hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny tělesné výšky (v metrech):
 
                          tělesná hmotnost v kg 
              BMI =       -------------------------- (děleno) 
                          (tělesná výška v m)2 

Ke snížení tělesné hmotnosti může dojít pouze tehdy, je-li omezen příjem potravy.  Úbytek tělesné hmotnosti může být udržen pouze tehdy, jsou-li soustavně dodržována dietní pravidla.  Samotná anorektika nesnižují tělesnou hmotnost. 
Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití).
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.

 
 
 
Výrobce léku
Gerot Pharmazeutika GmbH, Vídeň, Rakousko.

Účinná léčivá látka
Léčivou látkou je Phenterminum resinatum.  Jedna tobolka obsahuje 75 mg Phenterminum resinatum, což odpovídá 15 mg fenterminu.

Pomocné látky
Žlutý vosk, hydrogenovaný sojový olej, částečně hydrogenovaný sojový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, sojový lecitin, želatina, glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, sodná sůl propylparabenu, sodná sůl etylparabenu, oxid titaničitý, glyceromakrogol-1750-ricinoleát, chinolinová žluť, oranžová žluť, homovanilin, metoxyacetofenon.

Použití léku
Adipex retard je přípravek (anorektikum), který tlumí nadměrnou chuť k jídlu.  Potlačuje pocit hladu, a tím usnadňuje udržování dietních omezení a pokles tělesné hmotnosti. 
Léčivá látka fentermin je vázána ve formě polystyrolsulofnátu, ze kterého se postupně v těle uvolňuje.  Pomalé uvolňování léčivé látky má za následek nepřerušovaný anorektický účinek trvající nejméně 8 hodin. 
Adipex retard je určen k podpůrné léčbě při dietě u pacientů s obezitou a body mass indexem (BMI) 30 a vyšším, u kterých samotná redukční dieta nestačí ke snížení tělesné hmotnosti. 
 
Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Adipex retard užívat 
Neužívejte Adipex retard, jestliže: 
   - jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku; 
   - máte plicní arteriální hypertenzi (onemocnění dýchacích cest postihující cévy v plicích); 
   - máte velmi vysoký krevní tlak; 
   - v současné době nebo v minulosti jste měl(a) onemocnění srdce, cév nebo mozku; 
   - máte zvýšenou funkci štítné žlázy, feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), glaukom (zelený zákal),                
       onemocnění ledvin; 
   - v současné době nebo v minulosti jste prodělal(a) duševní onemocnění, včetně anorexie a deprese; 
   - máte sklon k zneužívání látek nebo nadměrně požíváte alkohol; 
   - jste stará osoba nebo naopak chcete podávat přípravek dítěti do 12 let. 
Adipex retard se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu.  Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání.

Upozornění
Zcela ojediněle, zvláště po rychlém úbytku hmotnosti, se mohou objevit srdeční nebo mozkové příhody.  U pacientů s onemocněním cév je třeba zajistit pozvolný pokles tělesné hmotnosti.  Tento přípravek by neměl být předepisován pacientům, kteří trpí nebo dříve trpěli onemocněním srdce, cév nebo mozku. 
U některých pacientů, kteří dostávali anorektika tohoto typu, byly zaznamenány případy závažné plicní hypertenze.
Vzhledem k tomuto vzácnému, ale závažnému riziku je třeba zdůraznit, že: 
   - musí být dodržena indikace a délka léčby; 
   - léčba delší než 3 měsíce a BMI > 30 kg/m2 zvyšuje riziko plicní hypertenze; 
   - počátek nebo zhoršení námahové dušnosti naznačuje možnost vzniku plicní hypertenze. 
Pokud se tyto obtíže objeví, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře. 
Před zahájením léčby musí být vyloučeny sekundární organické příčiny obezity. 
Léčba obezity by měla zahrnovat dietní, léčebné a psychoterapeutické metody. 
Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s epilepsií. 
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke vzniku tolerance a lékové závislosti. 
okud dojde během užívání tohoto přípravku k otěhotnění nebo se objeví nežádoucí účinky, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
Užívání s jídlem a pitím: 
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.    
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).  Tuto činnost byste měl vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.  Důležité informace o některých složkách Adipexu retard:  Adipex retard obsahuje jako pomocnou látku oranžovou žluť (azobarvovo).  Ta může způsobit alergickou reakci zvláště záchvat průduškového astmatu.  Alergická reakce je častější u pacientů se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou. 
Adipex retard obsahuje jako pomocnou látku glyceromakrogol-1750-ricinoleát.  Ta může ve vyšších dávkách způsobit nevolnost, zvracení, koliku a těžké průjmy.  Přípravek nesmí být užíván při střevní neprůchodnosti. 
Parabeny obsažené v přípravku mohou vzácně způsobit kopřivku nebo záchvatovité zúžení průdušek.
 
Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i Adipex retard nežádoucí účinky. 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit závratě, bolesti hlavy, nespavost, nervozita, popudlivost, sucho v ústech, poruchy chuti, zvracení, zácpa nebo průjem.  Dále se mohou objevit bolesti na hrudi, poruchy sexuálních funkcí, poruchy močení a ojediněle kožní vyrážky.  Při užívání delším než 3 měsíce je možný vznik srdečních onemocnění a lékové závislosti.  Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poračte s lékařem.  U některých nemocných, kteří byli léčeni přípravky potlačujícími chuť k jídlu, byl ve výjimečných případech zaznamenán vznik plicní hypertenze.  Pokud se u Vás objeví jakékoliv dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi

Interakce s jinými léčivy
Účinky Adipexu retard a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s užíváním Adipexu retard užívat nějaký volně prodejný lék, poračte se se svým ošetřujícím lékařem. 
Některé volně prodejné léky, které jsou určeny k léčbě kašle, nachlazení, chřipky nebo průduškového astmatu, mohou zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Adipex retard.  Účinek Adipexu retard je zvyšován současně užívanými přípravky, které povzbuzují mozkovou činnost, alkoholem a kofeinem.  Mnoho léků, které se užívají k léčbě deprese nebo jiných psychiatrických onemocnění, snižuje účinek Adiperu retard. 
Adipex retard se nesmí užívat současně s jinými léky potlačujícími chuť k jídlu.  Neužívejte přípravek s inhibitory MAO (některé léky proti depresím), ani 14 dní po ukončení jejich užívání.  Adipex retard snižuje účinek přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku. 
Před chirurgickým zákrokem upozorněte lékaře, že užíváte Adipex retard, protože při použití inhalačních anestetik (léky určené k narkóze) se mohou objevit nepravidelnosti tepu.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Poračte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  Adipex retard se nesmí užívat v první třetině těhotenství.  Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek ženy v druhé a třetí třetině těhotenství. 
Jestliže při užívání tohoto přípravku dojde k otěhotnění, poračte se ihned s lékařem. 
Kojení: 
Poračte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  Adipex retard nesmí užívat kojící ženy.

 
 
Dávkování
Obvykle se užívá 1 tobolka denně při snídani. Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Ve výjimečných případech může lékař dávku zvýšit na 2 tobolky denně. 
Přípravek se neužívá večer, protože léčivá látka může způsobit nervozitu a nespavost. 
Délka léčby: 
Léčba obvykle trvá 4-6 týdnů a neměla by překročit 3 měsíce. 
Pokud je plánována další léčba, je možné ji zopakovat až po přestávce, která je stejně dlouhá, jako byla předcházející doba léčby. 
Současně s užíváním Adipexu retard je třeba dodržovat podle doporučení lékaře dietní režim a zvýšit tělesnou aktivitu.  Snížení tělesné hmotnosti je větší, jestliže dáváte přednost potravinám s nízkou energetickou hodnotou (libové maso, ovoce, zelenina) a omezíte potraviny obsahující tuky a sacharidy (cukr, mouka, brambory).  Po ukončení léčby by se měla nízkokalorická dieta dodržovat ještě 6 týdnů.
 
Předávkování
Jestliže jste užil(a) více Adipexu retard, než jste měl(a): 
Jestliže jste užil(a) více tobolek, nebo přípravek požilo dítě, vyhledejte ihned lékaře.  Předávkování se projevuje neklidem, zvracením, horečkou, třesem, halucinacemi, poruchami srdečního rytmu a dýchání, křečemi i bezvědomím.

Upozornění
Jestliže jste zapomněl(a) užít Adipex retard: 
Nezdvojujte následující dávky, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Uchovávání léku
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C, chraňte před světlem.

Informace pro pacienta
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
   - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst. 
   - Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
   - Tento přípravek byl předepsán vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.  Mohl by jí ublížit, a to i                  
       tehdy, má-li stejné příznaky jako vy. 
 
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu.  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. BaleníJedno balení přípravku obsahuje 30 nebo 100 tobolek.

Datum aktualizace

2004/02/04/V
 
 
 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template