Template
Template Template
Template Pondělí, 26 září 2022 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Antidiabetika E-mail
Hodnocení čtenářů: / 5
SlabéVynikající 

Antidiabetika

antidiabetikaPankreas je žláza s vnitřní a vnější sekrecí produkující jednak základní hormony glycidového metabolismu inzulín a glukagon, a jednak důležité trávící enzymy proteinázy, lipázu a alfa-amylázu. Hlavním zdrojem energie v lidském metabolismu je glukóza a její koncentrace v krvi je ukazatelem přeměn látek a energií v těle. Hlavní úlohou inzulínu a glukagonu je udržování rovnováhy mezi syntézou glukózy a její spotřebou. Regulace koncentrace glukózy je tedy zajištěna inzulínem jako hypoglykemizujícím faktorem (hypoglykémie-snížená hladina glukózy v krvi), a glukagonem jako hlavním hyperglykemizujícím faktorem (hyperglykémie-zvýšená hladina glukózy v krvi).


Diabetes mellitus


Diabetes je chronické metabolické onemocnění vznikající v důsledku nedostatečného působení inzulínu.

Rozlišujeme tyto typy diabetu:
Diabetes 1.typu
   Jde o onemocnění způsobené absolutním nedostatkem inzulínu ( inzulin-dependentní diabetes- IDDM)

Diabetes 2.typu
   Je onemocnění způsobené relativním nedostatkem inzulínu ( non-inzulin-dependentní diabetes NIDDM )

Primární diabetes
   Při jeho vzniku jsou důležité genetické faktory, a není zde možné prokázat orgánové onemocnění, či jinou
   exogenní příčinu.

Sekundární diabetes
   Vzniká jako důsledek orgánového poškození jako např.chronická pankreatitida, nádorové onemocnění, léčba
   kortikoidy.

Charakteristické změny a komplikace diabetu:
- hyperglykémie - zvýšená hladina glukózy v krvi
- glykosurie - zvýšená hladina glukózy v moči
- neuropatie - nervové poruchy, ztráta citlivosti dolních končetin
- náchylnost k infekcím - plísně na nohou
- poškození krevního průtoku v kapilárách dolních končetin (hrozí amputace, bércové vředy)
- vysoké riziko ateriosklerózy, protože v těle je zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridů
- tromboembolické riziko
- poškození glomerulů - ledvinová nedostatečnost
- porucha metabolismu glycidů v kosterním svalstvu vede ke svalové slabosti a výkonnosti
- oční hypertenze
- stomatitidy v ústech
- žaludek - zvýšené riziko žaludečních vředů
- střeva - průjem
- špatně se hojící oděrky a rány
- zvýšená koncentrace keto-látek v krvi vede k rozvinu metabolické acidózy, která může vyústit v ketoacidotické
  kóma.

Ketoacidóza je komplikace hlavně diabetu I.stupně. Vzniká při nadměrném štěpení tuků využívaných k zisku energie místo glukózy, kterou tělo nemůže využít kvůli nedostatku inzulinu. V těle pak vznikají z tuků keto-látky a tedy i komplikace v podobě metabolické acidózy (u pacienta se projevuje jako acetonový dech).

Za hraniční hodnotu diabetu se pokládá koncentrace glukózy 7,0 mmol/l nalačno 10 mmol/l za 2hod po jídle.


        Léčiva používaná při diabetu
            1) inzulin
            2) perorální antidiabetika PAD


1) INZULIN

Lidský inzulín je nízkomolekulární protein. Vzniká v beta buňkách pankreatu a jeho uvolnění z pankreatu probíhá v pulsech za normálních okolností každých 15-30minut. Syntéza a sekrece inzulínu je řízena koncentrací krevního cukru.

Účinky inzulinu:
Inzulín je hlavním hormonem regulujícím  látkový metabolismus v játrech, svalech a tukové tkáni. Stimuluje anabolické a inhibuje katabolické procesy, v kosterních svalech zvyšuje transport glukózy do buněk, zvyšuje transport aminokyselin do buňky, v játrech zvyšuje syntézu glykogenu, zvyšuje glykolýzu (odbourávání glukózy), zvyšuje syntézu triglyceridů a VLDL. V tukové tkáni zvyšuje transport glukózy do buněk, zvyšuje syntézu triglyceridů 

Léčebné užití:
Cílem terapie inzulínem je normalizovat koncentraci glukózy v plazmě způsobem, který 
nejvíce napodobuje fyziologickou sekreci inzulínu. Inzulín je bílkovinná molekula, je v trávicím ústrojí rozkládána, proto se musí aplikovat parenterálně-podkožní injekcí, v akutních situacích lze podat nitrožilně, nebo nitrosvalově.  Rychleji se vstřebává z kůže břicha, nežli stehna.

Zdroje inzulinu:
Inzulínové přípravky byly po léta izolovány z vepřových nebo hovězích pankreatů, používají se dodnes, ale technologický pokrok umožnil výrobu dnes stále častěji používaného humánního inzulínu připraveného rekombinantní DNA technologií. Humánní inzulín se rychleji vstřebává z místa podání, ale má kratší působení. Účinnost humánního a zvířecího je srovnatelná, ale některé studie uvádějí, že humánní inzulín nemá tak výrazné varovné signály hypoglykémie jako živočišný, tím je vyšší potenciální riziko závažnějších hypoglykémií a tím i nežádoucích účinků.

Inzulinové přípravky:
Jde přípravky vysoce čištěné vodné roztoky nebo suspenze, suspenze inzulínu ve vazbě se zinečnatými ionty (zink-inzulin), nebo suspenze inzulínu s protaminem a zinečnatými ionty (protamin-zink-inzulín).
Podle délky účinku je dělíme na:
1) krátkodobě působící
2) středně dlouhodobě působící
3) dlouhodobě působící

  
1) krátkodobě působící
Jsou určeny k nitrožilnímu podání u pacientů v diabetickém hyperglykemickém kómatu, u diabetiků při chirurgických zákrocích. Po aplikaci nastává účinek okamžitě, a trvá asi 30 minut. Jde o komplexy krystalického inzulínu se zinkem rozpustný ve vodě.

Inzulín lispro
Biosynteticky připravený analog inzulínu, má rychlý nástup účinku do 15minut,účinek trvá 2-5hodin. Nesou firemní název Rapid

2) Středně dlouhodobě působící (intermediární) inzulíny
Jsou to suspenze inzulínu v amorfní formě, jsou určené pouze pro podkožní aplikaci, nesmí se podávat nitrožilně.
Podle trvání účinku se rozdělují na:
- inzulíny s kratší dobou účinku (nástup za 1-2,5hod, doba trvání 8-14hod)
      - označují se jako dep –D-, nebo semilente
- s prodlouženým účinkem (nástup za 1-3hod, trvání 7-24hod)
       - označují se jako interdep –ID-, nebo Lente
  - směsi rychle a středně rychle působícího inzulinu s bifázickým účinkem (nástup do 30min, délka trvání stejná
    jako u prodloužených) 

3) Dlouhodobě působící inzulíny
Jsou to pomalu disociující zink-inzulínové komplexy obsahující chromatograficky přečištěný nebo monokomponentní zvířecí nebo humánní inzulín. Aplikují se podkožně, výjimečně nitrosvalově. Chromatograficky přečištěné jsou označovány jako PUR inzulíny.
Monokomponentní jsou takové, které prakticky neobsahují kontaminující příměsi  např. proinzulín. Označují se jako superdep –SD-, nebo Ultralente. Lidské inzulíny bez ohledu na přípravu se označují  HM.  

Aplikační formy inzulinu:
    - inzulínové stříkačky (podkožní injekce)
    - přenosná inzulínová pera (ruční dávkovače inzulínu), vhodné pro intenzivní terapii
    - inzulínové pumpy - dodávají inzulín podle aktuální plazmatické koncentrace glukózy, drahé
    - nosní aplikace inzulínu (aerosolové přípravky) 

Nežádoucí účinky inzulinu:
Hypoglykémie
Častěji se vyskytuje u diabetiků léčených inzulínem, než perorálními antidiabetiky. Vyskytují se při předávkování inzulínem, vynechání jídla, nebo vyšší fyzické zátěži.
Příznaky: sympatické reakce - pocení, tremor, tachykardie,
                parasympatické - hlad, nauzea, zastřené vidění

Lipodystrofie
 Jde o změnu až vymizení podkožního tuku vznikající v okolí vpichů inzulinových jehel

Edémy
Příčinou je retence Na v ledvinách

Alergické reakce a přechodné poruchy vidění2) PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA -PAD-
  
A) Deriváty sulfonylmočoviny

Mechanismus účinku: spočívá ve stimulaci sekrece inzulínu beta-buňkami pankreatu
Nežádoucí účinky: hypoglykémie, zvýšená chuť k jídlu
Interakce: hypnotika, sedativa, nesteroidní.antirevmatika, antibakteriální látky-sulfonamidy, 
         chloramfenikol
Terapeutické využití: léčba diabetu 2.typu, jde o léky 1.volby  !!!!!!

           - léčiva 1.generace
                 tolbutamid             DIRASTAN
                   - první široce užívané PAD uveden do praxe počátkem 50.let
                   - dal základ 1.generaci derivátů sulfonylmočoviny 

           - léčiva druhé generace
               glibenklamid       GLIBOMED,  GLUKOBENE
               glipizid                  MINIDIAB
               gliklazin                DIAPREL

           - léčiva 3.generace
               glimepirid              AMARYL
                 - neměl by způsobovat hypoglykémii


B) Biguanidy

Používají se k léčbě diabetu 2.typu, pro vyšší toxicitu patří mezi léčiva 2. a 3.volby.
Indikace: pacienti NIDDM, hlavně obézní diabetici
Mechanismus účinku: základní účinek spočívá ve zvýšení citlivosti periferních tkání-zejména jater a kosterního svalstva-l inzulínu, proto ke svému účinku potřebují zachovanou alespoň částečnou sekreci inzulínu v beta-buňkách. Neovlivňují vlastní pankreatickou sekreci   inzulínu. Příznivě zasahují i do metabolizmu lipidů.
Nežádoucí účinky: na gastrointestinální trakt, průjmy, kovová pachuť v ústech. Nezvyšují chuť k jídlu, naopak mohou vyvolávat nechutenství, vzácně může vzniknout laktátová acidóza.

             metformin   ADIMET,  GLUKOPHAGE,  METFORMIN,  SIOFOR

Kombinace sulfonylurei glimenklamidu + metforminu     GLIBOMET


C) Inhibitory alfa-glukosidázy

Jde o látky zpomalující a omezující vstřebávání sacharidů v tenkém střevě.
Použití:  jako lék 1.volby u diabetiků 2.typu léčených dietou
               častěji jako doplňková léčba diabetu 2.typu spolu s deriváty sulfonylurei

Léčiva:
    akarbóza           GLUKOBAY
      - oligosacharid rostlinného původu
       - omezuje štěpení oligo a disacharidů na monosacharidy – důsledkem je snížená absorbce cukrů ze střeva
       - nežádoucí účinky: nerozštěpené sacharidy vedou ke vzniku metanu, proto při nedodržení dietního režimu
         vzniká meteorismus, flatulence, průjmy


D) Nesulfonamidová PAD

 Nesulfonamidová sekretagoga
           - repaglinid, nateglinid

 Thiazolidindiony
           - jejich působení spočívá ve snížení rezistence tkání vůči inzulínu, nemají vliv na uvolňování inzulínu z
             pankreatu
           - rosiglitazon, troglitazon 


GLUKAGON
 - je základní hyperglykemizující hormon vytváření v alfa-buňkách Langerhansových 
      ostrůvků v pankreatu
 - terapeutické využití: injekce i.v., i.m., s.c., a hlavní indikace je těžší inzulínová 
      hypoglykémie s poruchou vědomí, kdy nelze podat glukózu perorálně ani i.v. 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template